Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). "Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 ...
Celý článek

 

 

Hierarchie andělů

Myšlenka o existenci andělských kůrů (nebo chórů) vychází ze starších představ o tzv. hudbě sfér. Koncept hudby sfér poprvé představil Pythagoras (570–496 př.n.l.). Odhaluje v něm, že každá planeta, hvězda, rostlina, moře nebo skála se pohybuje ve specifickém rytmu a rezonuje specifickou vibrací. Dávní filosofové věděli, že svět se skládá z božské harmonie. V sedmi stupních hudební stupnice spatřovali celý svět, číslo sedm považovali za spojení božské trojice a čísla čtyři – čísla živlů, základních ...
Celý článek
/ HISTORIE, MYTOLOGIE

Strom Jišajův / Registr 2

Ezechiel - David - Ozeáš Prvním ze zde vyobrazených králů je David, syn Jišaje. Prorok Samuel byl poslán Bohem k Jišajově rodině, aby zvolil jednoho z jeho synů, který se pak bude pomazán na krále: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny“ (1Sam 16,1). Jak dále oznamuje Bible, samotný akt pomazání provedl Samuel osobně: „Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 1

Panely 1, 2, 3 | Nahum - Jišaj (Jessé) - Jóel Jišaje, po němž je celý výjev na okně pojmenován, najdeme v prvním registru na prostředním panelu. Odpočívá na lůžku přikrytý červenou přikrývkou; je oblečen do drahého roucha, na hlavě má židovskou čapku, nohy bosé. Jišaj spí a ruka pod bradou naznačuje, že sní: „ze spící lidskosti bere výhonek slávu Boží...“ (Bernard de Clairvaux). Podle závěsů a rozžaté lampy lze soudit, že Jišaj je doma ...
Celý článek