Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

HISTORIE

Hierarchie andělů

Rubrika: HISTORIE, MYTOLOGIE Datum publikace: 14. 2. 2018

    Myšlenka o existenci andělských kůrů (nebo chórů) vychází ze starších představ o tzv. hudbě sfér. Koncept hudby sfér poprvé představil Pythagoras (570–496 př.n.l.). Odhaluje v něm, že každá planeta, hvězda, rostlina, moře nebo skála se pohybuje ve specifickém rytmu a rezonuje specifickou… celý text

Sibyly

Rubrika: HISTORIE Datum publikace: 28. 9. 2017

  Ve starých dobách a v mytologické tradici mnoha národů se hovoří o tom, že věštkyně byly ženy, které lépe slyšely poselství bohů než muži. V antické tradici byly sibyly milenkami Apollónovými. Úspěšné sibyly měly k Apollónovi dobrý vztah a byly uctívány i svými spoluobčany. Stýkaly se s bohy… celý text

Kostel San Petronio v Bologni

Rubrika: HISTORIE, OSTATNÍ Datum publikace: 27. 9. 2017

  Bazilika San Petronio v Bologni měla být gigantickým kostelem, dlouhým 182,5 metrů, s transeptem širokým 136,8 metru a ohromnou kupolí v křížení. Přesto nešlo o biskupský, nýbrž o pouhý farní kostel. Plány vypracoval Antonio di Vicenza. Ten však roku 1400 zemřel. Roku 1525 byla dokončena loď a… celý text

Saint Nicaise

Rubrika: HISTORIE, Katedrála v Remeši Datum publikace: 25. 9. 2017

  Saint Nicaise byl osmým remešským biskupem a je patronem města Remeše. Jeho jméno je odvozeno z řeckého níké – vítězství. V roce 407 překročili Vandalové Rýn, drancovali severní Galii,  až dorazili do Remeše. Vyděšení obyvatelé města se buď skryli nebo z města utekli. Biskup Nicaise s několika… celý text

Bible Borsa d´Este

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, HISTORIE Datum publikace: 12. 9. 2017

    Nádherná Bible Borsa d´Este představuje zenit ferrarské miniaturní malby a jeden z vrcholů italského renesančního umění v oblasti iluminovaných rukopisů. Manuscript vznikl z pověření Borsa d´Este, prvního vévody z Ferrary, který jím zamýšlel ukázat nádheru domu rodiny d´Este, kterému v té době… celý text

Slavné popravy

Rubrika: HISTORIE Datum publikace: 16. 8. 2017

  Anna Boleynová  Marie Stuartovna  Marie Antoinetta  Madame du Barry  Charlotta Cordayová  Mata Hari   Nikomu kdo se (byť jen okrajově a ze zájmu) zabývá dějinami, časem neunikne, že hlavní hrdinové velkých příběhů paní Historie, jsou bez výjimky jedinci, kteří rozhodně nežili podle standardních… celý text

Zpět