Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Krásné okno / Registr 2

Datum publikace: 13. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panely 4, 5, 6 – Ježíš a jeho učedníci na svatbě v Káně

Následující dva registry popisují epizodu o svatbě v Káně, kterou zmiňuje ve svém evangeliu svatý Jan (J 2, 1-12). Je to jedna z mála epizod, kde vystupuje Marie, Ježíšova matka: „Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. “ (J 2, 1-2).

Ježíš je zde namalován v doprovodu dvou učedníků. Jeden nese knihu, druhý je oblečen v krátkém oděvu a obutý. Mají namířeno k místu hostiny. Hostitel (viz prostřední panel) sedí na čestném místě, na hlavě má židovskou čapku, manželé jsou oděni podle módy 13. století. Zleva se ke stolu blíží dva sluhové. Jeden pokládá na stůl nějaký předmět, zatímco druhý ukazuje, že láhev, kterou drží, je prázdná a nemůže tedy svému pánu naplnit pohár, který má v ruce.

Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno (J 2, 3). Tento dialog zaznamenává středověký umělec na třetím panelu. Vidíme Marii mluvící s Ježíšem, Ježíš drží knihu. Na její slova odpověděl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina!“ (J 2, 4)

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres

 

Zpět