Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Katedrála v Orvietu

Katedrála v Orvietu – průčelí / ostatní dekorativní prvky

Rubrika: Katedrála v Orvietu, Tajemství katedrál Datum publikace: 13. 2. 2018

    Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála… celý text

Katedrála v Orvietu – průčelí / mozaiky

Rubrika: Katedrála v Orvietu, Tajemství katedrál Datum publikace: 8. 2. 2018

    Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála… celý text

Katedrála v Orvietu – průčelí / mramorové reliéfy

Rubrika: Katedrála v Orvietu, Tajemství katedrál Datum publikace:

    Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála zasvěcena…. celý text

Katedrála v Orvietu – historie

Rubrika: Katedrála v Orvietu, Tajemství katedrál Datum publikace: 7. 2. 2018

    Historie orvietského Dómu se začíná psát 13. listopadu roku 1290, kdy byla podle návrhu neznámého umělce (někteří historikové soudí, že jím byl Arnolfo di Cambio) zahájena položením základního kamene zatím ještě románská stavba. Stojí na nejvyšším místě tufového pahorku, na němž si své… celý text

Katedrála v Orvietu

Rubrika: Katedrála v Orvietu, Tajemství katedrál Datum publikace:

    Říká se , že jeden pochybovačný český kněz vyslovil nedůvěru o proměně chleba a vína v tělo a krev Páně  při mši v Bolseně. Právě v tu chvíli, kdy nedůvěru vyslovil, se na posvěcené hostii objevily kapky krve. Papež Urban IV.  v roce 1264 na památku této události ustanovil svátek… celý text

Zpět