Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Slon

Datum publikace: 20. 9. 2017 Rubrika: Symboly a symbolika

 

Slon je královským jezdeckým zvířetem Asie, je pokládán za symbol suverenity a zároveň síly a pevnosti. Slon zaujímá své místo mezi podivuhodnými exotickými zvířaty, je veskrze pozitivním symbolem, patří mezi obyvatele pozemského ráje, platil za moudrého, za vůdce udávajícího správný směr a také za obzvlášť mravného (protože byl pokládán za frigidního), pronikl do mariánské typologie a stal se jedním z příkladů atributů uvážlivosti, zároveň skýtal obraz neporazitelné síly. Slon je symbolem křtu (samice rodí mládě a samec slona je na stráži, aby podle mytologie zahnal draka, který matku a mládě ohrožuje). Podle mínění některých vědců se jeho role v mariánské typologii („věž ze slonoviny“) zakládá na několika aspektech – vedle toho, že je slon pokládán za vzor mravní síly, také představuje věž (v šachové hře) – je pojímán jako symbol obezřetnosti, která je obrněna proti zlu. Slony v Asii uctívají pro jejich sílu a chytrost. V hinduistických představách byl Airavata, otec všech slonů,  zvířetem, na němž jezdíval bůh Brahma. Bůh Ganeša se sloní hlavou je bohem štěstí a úspěchu. V buddhismu hraje slon zvláštní roli, protože než se Buddha znovuzrodil jako člověk, žil na zemi jako bílý slon. Slavných je 11 bílých slonů thajského krále. Slon se zvednutým chobotem je v Asii a v Thajsku příslibem štěstí a existuje zvyk, že čerstvě oddaní manželé (i jiní lidé, kteří potřebují štěstí) procházejí pod břichem slona. Slon se díky své vysoké hmotnosti a značným tělesným rozměrům stal i zvířetem, jehož název bývá někdy používán i v přeneseném významu jako označení pro velmi společensky neobratného či fyzicky hřmotného člověka – viz český frazeologizmus chovat se jako slon v porcelánu. Slon je považován za symbol štěstí nejen v Evropě, ale téměř na celém světě. Podobizny slona se ztvárňují v obrazech, soškách, amuletech, špercích, obrazech i dekoračních předmětech. Sloni mají své místo v dětských postýlkách v podobě plyšáků, na lednicích jako magnety i v ložnici jako sošky pro zajištění plodnosti.
Sloní hlava poukazuje na moudrost a schopnost rozvahy. Slon i při své velikosti, umí svým chobotem manipulovat zručně jak s velkými, tak i s malými předměty. Podobně člověk může svou rozvahou učinit velké životní kroky i malé každodenní rozhodnutí. Tím více se mu bude dařit, čím více bude připoután k Bohu, a čím více bude odpoután od světského. Ganéša tak v jedné ze čtyř rukou drží laso či bič, kterým připoutává k Bohu a v druhé drže sekeru, přetíná pouta ke světu. Třetí rukou potom žehná a ujišťuje oddaného, že konéčné poznání, lotosový květ v ruce čtvrté, jej nemine.
Bílý slon je výraz pro vlastnictví něčeho, čeho se vlastník nemůže vzdát, i když cena (cena za vydržování) převyšuje užitečnost této věci. Termín pochází od posvátného Bílého slona, kterého drželi monarchové jižní Asie v Barmě, Thajsku, Laosu a Kambodži. Vlastnictví Bílého slona bylo považováno (a stále je v Thajsku a Barmě) za znamení, že monarcha vládne spravedlivě a království bylo požehnáno mírem a prosperitou. Tradice se odvíjí od příběhů v Písmu, které spojují narození bílého slona s narozením Buddhy. Legenda praví, že se královně Máje v předvečer porodu zdálo o bílém slonu, který ji daroval květ lotosu, symbol moudrosti a čistoty. Protože byla tato zvířata považována za svatá a zákon zakazoval jejich využívání pro práci, bylo přijetí daru bílého slona od monarchy požehnáním i prokletím: požehnání proto, že zvíře bylo svaté a symbolizovalo monarchovu přízeň a prokletí proto, že si zvíře musel obdarovaný ponechat a nemohl náklady na jeho držení vyvážit prací zvířete.
Označení Růžový slon se používá pro věci, které nedávají logiku, jsou absurdní a beze smyslu. Často se růžoví sloni vyskytují v dětských pohádkách a příbězích…

 

 

Zdroje: wikipedie/slonwikipedie/bílý slon, Ganéša – bůh se sloní hlavou

 

 

Zpět