Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Symboly a symbolika

Vlčí máky

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace: 20. 11. 2019

Mák je nejvýznamnějším symbolem prorockých snů a spánku. Symbol hojnosti, plodnosti a nadbytku. A také sebeobětování. V umění symbolizuje vlčí mák znovuzrození, zapomnění, nevědomost, podsvětí, a dokonce i smrt… V lidových pověrách je mák symbolem neštěstí v lásce (proto se nesměl brát do domu), pro svoji krvavě… celý text

Dejme cihlu k cihle

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 24. 9. 2017

SYMBOLIKA STAVEB, MÍST A PROSTŘEDÍ Poslední okruh tarotové symboliky a zároveň poslední část našeho seriálu věnujeme strukturám, kterým jejich podobu vtiskly lidské ruce. V tarotových kartách jsou doslova a do písmene všudypřítomné, ať už se jedná o stavby všední či posvátné, místa určená k obývání nebo… celý text

Fauna a Flora

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

ZVÍŘECÍ A ROSTLINNÁ SYMBOLIKA   Druhý velký okruh tarotové symboliky lze zahrnout pojmem příroda. Zvířata byla člověku od počátku zdrojem potravy, oblékala ho a později se stala zdrojem energie. Jiná zvířata ho ohrožovala a naplňovala bázní. Je tedy celkem logické, že byla zvířata posvátná a pro… celý text

Šaty dělají člověka

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 23. 9. 2017

SYMBOLIKA OD HLAVY AŽ K PATĚ   Postavy na tarotových kartách jsou někdy záměrně namalovány tak, že nelze jednoznačně určit má-li to být muž či žena. Pak je vodítkem jejich oděv. Svým oděvem vysílá každý člověk směrem k ostatním jasný signál a oděv se tak stává jedním ze základních prostředků… celý text

Císařovy nové šaty

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 22. 9. 2017

  HISTORIE OBLÉKÁNÍ, MÓDA A TAROT. „Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ A tak Bůh vyhnal Adama a… celý text

Z masa a kostí

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČÁSTI. Lidskému tělu a jeho částem byl odjakživa přikládán symbolický význam, obvykle na základě podobnosti. V mnoha mýtech se lze setkat s představou, že svět byl stvořen z různých částí člověka… Pdf soubor ke stažení     Hlava, potažmo hlava bez těla, se v umění i v… celý text

Ecce, homo!

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 21. 9. 2017

POSTAVY, PROFESE, ČINNOSTI A GESTA. Jestliže je tarot systémem obrazů ilustrujících generační zkušenosti lidstva a dosažené poznání, pak jednotlivé osoby v něm vyobrazené musí logicky vycházet ze života, ze společnosti, ze světa, který člověka obklopoval a obklopuje. Na psychologické úrovni tyto postavy symbolizují… celý text

Symboly v tarotových kartách

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

  Ústředním tématem tarotu je ČLOVĚK; o něm, o nás to celé je. Člověk je „mírou všech věcí. Jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou“ (Protágorás z Abdér). Člověk je svrchovaným tvorem (alespoň v té naší fyzické dimenzi), on pojmenovává věci a dává jim ve svém světě místo, on je staví do… celý text

Šašek, harlekýn a ti druzí

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace: 20. 9. 2017

  Šašek je označení pro komickou postavu. Její výskyt lze prokázat již v řeckých a římských komediích, později ve středověkých fraškách. Dále se šašek uplatňoval na panovnických dvorech. Šašek býval obvykle oděn v pestrém oblečení, na hlavě míval čapku či kuklu s rolničkami. Šašek mívá různá další… celý text

Hůl

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Hůl jako předmět se v dějinách člověka objevuje na samém počátku. Troufnu si tvrdit, že prakticky od chvíle, kdy slezl ze stromu. Ocitnuvše se na ploché zemi a vystaven šelmám, potřeboval něco, čím by se ubránil a něco, oč by se mohl opřít. Hůl zkrátka byla od samého počátku lidské existence nezbytnou… celý text

Tajemství růže

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  „Langdon usoudil, že bude lepší nepouštět se do výkladu nejzajímavější ze všech vlastností pentagramu, kterou je grafický důvod jeho přiřazení k Venuši. Jemu samotnému vyrazilo dech, když se jako mladý student astronomie dozvěděl, že Venuše na své oběžné dráze opíše každé čtyři roky dokonale… celý text

Symbolika hlavy

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Dekapitace neboli oddělení hlavy od zbytku těla je nejsnazší způsob usmrcení (nejen) člověka. Na své pouti dějinami se lidstvo setkalo s usekáváním hlav teprve po zvládnutí technologie umožňující výrobu sečných zbraní (poprvé v době bronzové na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l.). Je jisté, že byly… celý text

Symbolika labutě

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Labuť. Neznám nikoho, kdo by se nad tímto krásným ptákem alespoň na pár okamžiků nezastavil v němém úžasu nebo radostném vytržení. Labuť to je krása, elegance a jemnost, touha, pravda a láska, ticho, čas a prostor, neposkvrněnost, zranitelnost, smutek. Křídla andělů jsou původně labutí… Labuť byla… celý text

Kukačka

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Kukačka je většině lidí dneška známá pro svůj hnízdní parazitismus a zejména pro charakteristické kukání, pro které je považována za zvěstovatelku zpráv a oznamovatelku osudu. Byla posvátným ptákem u mnoha národů již od starověku spojovaným s prosperitou, jarem, mládím a obnovou přírody. U Slovanů patřila… celý text

Havran

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané – „Ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane – řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane!“ – Havran děl: „Už víckrát ne.“ A.E. Poe,… celý text

Liška

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  O liškách se věří, že jsou obdařeny vyšším rozumem, dlouhým životem a kouzelnými schopnostmi. Liška je oblíbenou postavou různých bajek (Ezop) a bájí, kde často vystupuje v roli chytrých a lstivých, vítězících nad hloupějšími siláky. V japonské a čínské mytologii  platí za démonické zvíře, ve… celý text

Slon

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

  Slon je královským jezdeckým zvířetem Asie, je pokládán za symbol suverenity a zároveň síly a pevnosti. Slon zaujímá své místo mezi podivuhodnými exotickými zvířaty, je veskrze pozitivním symbolem, patří mezi obyvatele pozemského ráje, platil za moudrého, za vůdce udávajícího správný směr a také za… celý text

Medvěd

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

Pro svou sílu, velikost a schopnost „zázračně obživnout“ ze zimního spánku byl medvěd hnědý uctíván přírodními národy téměř v celé Eurasii a Severní Americe. Nálezy ozdobených medvědích lebek, pohřbených společně s lidskými ostatky, pocházejí již z období paleolitu před více než 30 000 lety. Pro Sámy,… celý text

Holubice

Rubrika: Symboly a symbolika Datum publikace:

Holubice je opět jedním z ptáků, ke kterým se váže poměrně bohatá symbolika.V první řadě je symbolem lásky, míru a poslem dobrých zpráv. Noe při potopě vyslal holubici, která se napotřetí vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku na znamení, že vody klesají a země je blízko. V řecké mytologii byla atributem Venuše… celý text

Zpět