Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Henrietta Rae (1859 – 1928)

Datum publikace: 11. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři

 

Celým jménem Henrietta Emma Ratcliffe Rae byla významná malířka pozdně viktoriánské éry. Narodila se v Hammersmithu v dnešním  západním Londýně jako sedmé (nejmladší) dítě do rodiny úředníka; její hudebně nadaná matka bývala žačkou Felixe Mendelssohna a její strýc Charles byl umělec. Výtvarné nadání zdědila Henrietta možná právě po něm. Malířství začala studovat už jako třináctiletá.

Vzdělání získala na Queen Square School of Art a v Britském muzeu. O přijetí na Akademii údajně žádala pětkrát, než jí bylo vyhověno a ona se mohla stát vůbec první ženou, resp. dívkou, která zde studovala. Stipendium získala na sedm let. Jejími učiteli byli Frank Bernard Dicksee, William Powel Firth a Lawrence Alma-Tadema; posledně jmenovaný ji také nejvíce ovlivnil. Od roku 1881 se pravidelně zúčastňovala výročních výstav Královské akademie umění.

Od počátku své kariéry se specializovala na klasická alegorická a literární témata, která interpretovala ve velkém stylu a rozsahu (její obraz Psýché před trůnem Venušez roku 1894 se třinácti postavami měřil úctyhodných 305 x 193 cm). Ve stejném duchu jsou namalované také Ariadné, Euridika, Zephyrus a Flora, Apollo a Daphne, Hylas a nymfya mnoho dalších. Za Euridiku dostala medaile na výstavách v Paříži a v Chicagu.

Kromě velkých pláten realizovala také řadu portrétů, často prominentních osob. V roce 1891 namalovala Florence Nightingaleovou. Portrét byl velmi často reprodukován pod názvem Dáma s lucernou a stal se její pravděpodobně nejznámější prací.

Roku 1894 se provdala za svého kolegu, malíře Ernesta Normanda, s nímž měla dvě děti. I po svatbě si ponechala své, v té době už poměrně slavné dívčí jméno, čímž vyvolala v prudérní viktoriánské společnosti rušnou diskusi.

S manželem žila v Holland Parku v centru Londýna a oba zde byli přijati jako chráněnci starších a uznávaných umělců, mezi nimiž se stále pohybovali. Jejich dům byl hojně navštěvován osobnostmi jako Leighton, Millais, Prinsep nebo Watts. Ne vždy to však byla oboustranně vítaná setkání. Ve svých pamětech paní Normandová píše, jak jeden z prerafaelitů – Val Prinsep – smočil palec v modré barvě a znehodnotil jeden z jejích obrázků. Henrietta se mu pomstila tím, že „náhodou“ nechala shořet na sporáku jeho klobouk… Jako mnohé jiné vzdělané ženy překročila i Henrietta Rae rámec své doby. Byla emancipovaná a velmi se angažovala v otázkách postavení žen ve společnosti, zasazovala se mj. i o volební právo žen.

 

Zdroje:  wikipedie, victorian art history, art magic

 

Zpět