Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Katedrála v Remeši

Saint Nicaise

Rubrika: HISTORIE, Katedrála v Remeši Datum publikace: 25. 9. 2017

  Saint Nicaise byl osmým remešským biskupem a je patronem města Remeše. Jeho jméno je odvozeno z řeckého níké – vítězství. V roce 407 překročili Vandalové Rýn, drancovali severní Galii,  až dorazili do Remeše. Vyděšení obyvatelé města se buď skryli nebo z města utekli. Biskup Nicaise s několika… celý text

Zpět