Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Okno svatého Apolináře

Datum publikace: 13. 7. 2017 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

 

 

Okno sv. Apolináře se, stejně jako většina oken v Chartres, datuje do 13. století. Je umístěno v jižní příčné lodi a dělí se na dvě části: vlastní příběh svatého Apolináře, jenž je pokládán za prvního biskupa  v Ravenně, a na vyobrazení andělské hierarchie umístěné v horních medailonech. Okno je členěné do pásů, tzv. registrů, které se v katedrále „čtou“ zleva doprava od zdola nahoru.

 

 

Popis jednotlivých panelů okna

 

Okno svatého Apolináře / Registr 11

Panel 25 - Kristus Pantokrator Na nejhořejším registru vidíme trůnícího Krista (tzv. Kristus pantokrator ). Pravou rukou žehná věřícím, v levé drží zemskou kouli. Z obou stran ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 10

Panely 24, 23 - cherubíni, serafíni a trůnové Na 10. registru vidíme nejvyšší andělský kůr patřící do třetí trojice andělských kůrů. Serafové neboli serafíni (po stranách) jsou ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 9

Panely 20, 21, 22 - mocnosti, ctnosti a panstva Devátý registr představuje prostřední úroveň (sféru) andělských kůrů. Mocnosti (tabule vlevo) - nazývané také dynamis, potentitátes nebo autority, ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 8

Panely 17, 19, 18 - knížectva, archandělé a andělé Třetí a nejnižší úroveň kůrů najdeme na osmém registru. Jsou zde vyobrazena knížectva, archandělé a andělé. Andělé prvního ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 7

Panely 15, 16 - Umučení a pohřeb V důsledku svého buřičského jednání je Apolinář vyveden ven z města, aby se tam podrobil trestu bití holí ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 6

Panely 13, 14 - Apolinář ve vězení, Zkáza Apollónova chrámu Scéna na levém panelu popisuje Apolinářův pobyt ve vězení. Je to velká budova s hradbami ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 5

Panely 11, 12 - Vzkříšení dítěte Po svém návratu do Ravenny byl Apolinář zavolán Rufusem, bohatým pohanem z města, jehož dcera byla vážně nemocná. Biskupova pověst ...
celý článek

Okno svatého Apolináře / Registr 4

Panely 8, 9, 10 - Uzdravení posedlé dívky a němého muže Obrácena na víru po takovém zázraku, rozhodla se Thekla a její rodina, že se ...
celý článek

Okno sv. Apolináře / Registr 3

Panely 6, 7  - Život sv. Apolináře - První zázrak Na panelech od třetího registru výše, umístěných nad grisajemi, se nachází scény tvořené skly s ...
celý článek

Okno sv. Apolináře / Registr 1-2

Nejspodnější dva registry na Okně svatého Apolináře byly odstraněny v roce 1328 z popudu kanovníka Guillauma Thierryho, který si - poté co nechal zbudovat oltář ...
celý článek

 

Zpět