Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Trojka holí

Naděje, nervozita, napětí. I tak by se dal ve stručnosti popsat obrázek na kartě 3 holí. Po nečekaném přídělu kreativity a smysluplném plánování nyní přichází ...
Celý článek

 

 

Benjamin Robert Haydon (1786-1846)

byl anglický malíř, který se specializoval převážně na velká historická plátna, nicméně mezi jeho díly najdeme i několik soudobých námětů a portrétů. Jeho obchodní i umělecké úspěchy však byly často poznamenány nedostatkem taktu při jednání s mecenáši a podporovateli. Ze všeho nejvíce tak dával přednost své práci. Celý život se musel potýkat s nemalými finančními problémy, kvůli svým dluhům byl i několikrát uvězněn. Problémy, se kterými se musel neustále potýkat se významně podepsaly na jeho ...
Celý článek

Pavoučí žena

Navažsky se jmenuje Na ashje'ii 'Asdzáá, a je to moudrá babička, která se někdy objevuje jako pavouček, jindy jako stará žena. Žije na Pavoučí skále, což je geologický útvar v arizonském Canyon de Chelly. Než se tam přestěhovala, musela ale zařídit spoustu věcí: například naučit Navahy tkát. Svou hlavní úlohu ovšem splnila hned na začátku navažské existence, když se totiž první lidé objevili na světě, museli ho sdílet s celou řadou nebezpečných potvor. Jak si s nimi poradit, ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Strom Jišajův / Registr 7

Habakuk - Ježíš - Sofonijáš Habakuk (Abakuk, na levém panelu) je jedním z dvanácti malých proroků a na tomto okně jediný, který má na hlavě turban. Působil pravděpodobně jako chrámový prorok v Jeruzalémě za krále Jójakíma. Jeho výroky pocházejí z doby mezi bitvou u Karchemiše (605 př. n. l.) a prvním dobytím Jeruzaléma a deportací části obyvatel do Babylonie (597 př. n. l.). Bývá označován jako náví, tj. oficiální prorok. Jeho kniha proroctví reflektuje situaci v Judsku ...
Celý článek