Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Fauna a Flora

Datum publikace: 24. 9. 2017 Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT

ZVÍŘECÍ A ROSTLINNÁ SYMBOLIKA

 

Druhý velký okruh tarotové symboliky lze zahrnout pojmem příroda. Zvířata byla člověku od počátku zdrojem potravy, oblékala ho a později se stala zdrojem energie. Jiná zvířata ho ohrožovala a naplňovala bázní. Je tedy celkem logické, že byla zvířata posvátná a pro člověka představovala samotné božstvo… Zvířecí symbolika má mnoho vrstev a téměř vždy se odvíjí od asociací, které si člověk utvářel na základě pozorování zvířecího chování. Řada vlastností a povahových rysů je dobře známa i dnes, jiné byly zapomenuty. Nic to však nemění na tom, že lidská fantazie a obrazotvornost je hluboká.

Soubor Pdf ke stažení

 

 

Zvířata a rostliny lze najít v každé sadě, já jsem si vypůjčila několik ukázek z poněkud pohádkového Chrysalis tarotu…

 

Havran

Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané - "Ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi ...
Celý článek

Holubice

Holubice je opět jedním z ptáků, ke kterým se váže poměrně bohatá symbolika.V první řadě je symbolem lásky, míru a poslem dobrých zpráv. Noe při ...
Celý článek

Kukačka

Kukačka je většině lidí dneška známá pro svůj hnízdní parazitismus a zejména pro charakteristické kukání, pro které je považována za zvěstovatelku zpráv a oznamovatelku osudu ...
Celý článek

Liška

O liškách se věří, že jsou obdařeny vyšším rozumem, dlouhým životem a kouzelnými schopnostmi. Liška je oblíbenou postavou různých bajek (Ezop) a bájí, kde často ...
Celý článek

Medvěd

Pro svou sílu, velikost a schopnost „zázračně obživnout“ ze zimního spánku byl medvěd hnědý uctíván přírodními národy téměř v celé Eurasii a Severní Americe. Nálezy ...
Celý článek

Slon

Slon je královským jezdeckým zvířetem Asie, je pokládán za symbol suverenity a zároveň síly a pevnosti. Slon zaujímá své místo mezi podivuhodnými exotickými zvířaty, je ...
Celý článek

Zpět