Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

Datum publikace: 28. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT

 

 

Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí. Trůní na voze pokrytém čabrakou (vlněná pokrývka, původně pro koně), který táhnou dva bělouši. Jako zástupci jejích planetárních dětí jsou na levé straně shromážděni rychtáři, učenci a lékaři. Na opačné straně vítězného vozu vidíme skupinu žen pracujících na malém a velkém rámu na tkaní. Ženy jsou obklopené další skupinou elegantně oděných dam. Podle řecké mytologie učila Athéna muže tesařství a stavbě lodí, zatímco ženy jí vděčí za znalosti ve tkaní.

Prostřední register znázorňuje znamení Berana příslušejíci měsíci březnu doprovázené třemi dekany (v astrologii zhruba 10° úseky dělíci každé znamení ve zvěrokruhu na tři menší části; odtud dekáda – průchod Slunce jedním dekanem trvá přibližně deset dní).

Spodní register ukazuje tzv. obrazy měsíců,  zvané též měsíční práce. Jednalo se o ustálený uzavřený cyklus vizuálních ztvárnění měsíců západního kalendáře. Představují klasické téma předmoderního evropského umění a objevují se jako zvlášt důležitá součást vzdělávacích cyklů v gotických katedrálách (viz západní růžice katedrály Notre-Dame v Paříži). Obrazy měsíců (měsíčních prací) mají úzký vztah k dvanácti znamením zvěrokruhu a členění po třech do čtyř skupin je činí blízce příbuzné se střídáním ročních dob.

Freska Vítězství Minervy znázorňuje činnosti typické pro měcíc březen. Vévoda vyjíždí se skupinou lovců a svými psy na lov, zatímco rolníci se věnují prořezávání vinné révy.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Marzo%2C_francesco_del_cossa%2C_03.jpg?uselang=de  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Marzo%2C_francesco_del_cossa%2C_13.jpg?uselang=de  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Marzo%2C_francesco_del_cossa%2C_11.jpg?uselang=de  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Marzo%2C_francesco_del_cossa%2C_10.jpg?uselang=de

 

Na fresce pro měsíc březen našly předobraz následující karty  (viz fotogalerie):

 

Zpět