Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

La belle verriére

Datum publikace: 13. 7. 2017 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

 

 

Okno tvořené třemi panely je datováno do roku 1180 a bylo jako zázrakem ušetřeno při velkém požáru v roce 1194, který téměř kompletně zničil původní románskou basiliku. Je pravděpodobné, že okno – zbrusu nové – bylo umístěno na čestném místě v chóru, který byl zaklenutý, a proto ho požár nezasáhl.
Během výstavby nové katedrály byly tři panely s obrazem Panny Marie vsazeny do novější kompozice ze 13. století a umístěny u jižního vchodu do deambulatoria (ochoz kolem chóru kostela vyvinutý z prodloužení bočních lodí, otevřený do interiéru arkádami. Vnější strana je členěna věncem otevřených polygonálních kaplí, které obvykle půdorysně vystupují mezi opěrnými pilíři).

Od samého počátku byl tento obraz Marie objektem výrazného uctívání, ale teprve v 15. století se vžil název „Krásné okno“. Toto označení dodnes odráží obdiv k jejímu nádhernému úboru, který získal katedrále v Chartres ještě během středověku mezinárodní renomé.

Už na první pohled je pozorovatel oslněn zářivou modří roucha svaté Panny, modří, jež se získávala přidáním oxidu kobaltu během výroby skla. Kobalt byl získáván drcením starých původních oken, jež ve svých domech zanechali Římané, kteří kdysi obývali Galii, a jichž se v okolí Chartres nacházelo značné množství. Díky intenzivně červenému pozadí kompozice a četným bublinkám vzduchu (v podstatě výrobním vadám) působí sklo ještě zářivěji.

Marie, uctívaná jako Naše Paní z Krásného okna, drží na kolenou malého Ježíše. Kolem dokola ji obklopují andělé, holubice nad její hlavou je symbolem přítomnosti Ducha Svatého. V dolní části okna sledujeme na třech registrech vyprávění o pokoušení Krista ďáblem na poušti, zázrak na svatbě v Káni, kde Ježíš změnil vodu na víno k velké radosti svých společníků.

 

Popis jednotlivých panelů okna

 

Krásné okno / Registr 8

Panel 22 - Holubice Holubice se v obrazu objevila při umístění portrétu Madony do okna ze 13. Století. Na hlavu Světice vysílá tři viditelné paprsky zhotovené z průzračně modrého ...
celý text...

Krásné okno / Registr 7

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně ...
celý text...

Krásné okno / Registr 6

viz Panely 13-21 – Madona s dítětem na trůně ...
celý text...

Krásné okno / Registr 5

Panely 13-21 - Madona s dítětem na trůně Navzdory své velikosti (kolem 2,30 m) nepůsobí tento portrét svaté Panny nijak mohutně. Podobně jako na byzantských ...
celý text...

Krásné okno / Registr 4

Panely 10, 11, 12 - Čtyři andělé nesoucí trůn Čtyři andělé drží sloupy, na nichž spočívá trůn Královny. Někteří v nich vidí čtyři evangelisty nebo odkaz na Svatostánek (Sanctuarium), ...
celý text...

Krásné okno / Registr 3

Panely 7, 8, 9 - Marie slibuje sluhům pomoc Na prvním panelu vlevo příběh pokračuje. Marie se obrací na sluhy, kteří vypadají poněkud zmateně. Říká ...
celý text...

Krásné okno / Registr 2

Panely 4, 5, 6 - Ježíš a jeho učedníci na svatbě v Káně Následující dva registry popisují epizodu o svatbě v Káně, kterou zmiňuje ve svém ...
celý text...

Krásné okno / Registr 1

Panely 1, 2, 3 - Trojí pokušení Krista První registr ilustruje vyprávění o pokoušení Krista ďáblem, tak jak nám jej zanechal Matouš (Mt 4, 1-11).  Na panelu ...
celý text...

 

 

 

Zpět