Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Krásné okno / Registr 3

Datum publikace: 13. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panely 7, 8, 9 – Marie slibuje sluhům pomoc

Na prvním panelu vlevo příběh pokračuje. Marie se obrací na sluhy, kteří vypadají poněkud zmateně. Říká jim: „Udělejte, cokoli vám nařídí“ (J 2, 5) a vyzývá je, aby věřili v jejího syna. Na matčinu přímluvu pak Ježíš vykoná první zázrak a poprvé prokáže svou božskou moc. Marie je tedy ta, která se neváhá přimluvit u svého syna za ty, kteří to potřebují.

Na prostředním panelu nabízí Ježíš svým společníkům nové víno. „Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.  Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“  I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci  hostiny!“ (J 2, 6) Ne šest, ale tři nádoby (džbány) stojí před Ježíšem.  Dva sloužící, jeden ještě drží džbánek, s nímž naléval vodu do nádob, druhý stojí se spojenýma rukama, sledují, jak Ježíš,  v ruce stále svou knihu, proměňuje vodu na víno.

Na třetím panelu konečně jeden ze sloužících přináší víno hostiteli, kterého poznáváme podle čapky. Víno je obsaženo v číši s poklopem a nožkami, podobně jako hanap (viz níže). „Tak učinil  Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili“     (J 2, 11).

 


 

File:Musée historique de Strasbourg-Hanap-1737.jpghanap  je středověká nádoba na pití, vyráběly se zejména z kovů, měď, cín; používat se přestaly v 17. století

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres, wikipedie

Zpět