Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Okno svatého Apolináře / Registr 5

Datum publikace: 13. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panely 11, 12 – Vzkříšení dítěte

 

Po svém návratu do Ravenny byl Apolinář zavolán Rufusem, bohatým pohanem z města, jehož dcera byla vážně nemocná. Biskupova pověst v uzdravování se donesla až k otci. Bohužel, když světec přišel, dívka již zemřela! Rufus dával její smrt za vinu bohům, které si rozlobil žádaje o pomoc křesťana. Apolinář bez obav přistoupil k lůžku dítěte. Ihned poté se dívka zvedla děkujíce Bohu za jeho dobročinnost. Na scéně vlevo Rufus přívětivě přijímá  Apolináře, na prostředním panelu jej vidíme v doprovodu  úředníka nesoucího knihu.  Apolinář úpěnlivě žádá nebesa, ruce pozvednuté vzhůru.  Před zraky rozrušeného otce a svědka se dítě, částečně oblečené, probouzí na posteli ze smrti.  Po tomto zázraku byl Apolinář zatčen, postaven před soud a odsouzen k trestu smrti v hladomorně. Na panelu vpravo stojí Apolinář před soudcem s korunou na hlavě; možná před císařem?

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres, Catholica.cz, wikipedie, internet

 

Zpět