Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

Datum publikace: 29. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT

 

 

V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis.  Apollón lidem dokáže způsobit náhlé onemocnění nebo smrt (býval spojován s morem a brán zároveň jako ochránce proti němu). Je také bohem pastýřů, neboť podle řecké mytologie přisoudil kdysi kravám krále Adméta (jejichž stáje musel v rámci otcovského trestu vyčistit) schopnost rodit telata po dvou jako odměnu za Admétovu laskavost.

Apollón na fresce trůní na jakémsi podstavci. Zářivé blond vlasy ozdobené zlatou korunou obklopují jeho hlavu jako zářící věnec. V pravici drží sluneční disk, respektive sluneční kotouč, v levici luk, jenž je jeho tradičním atributem a z něhož vystřeluje své zraňující i smrtící šípy. Bohyně sedící před ním na patách drží v rukou opratě od čtyřspřeží, které táhne Apollónův Vítězný vůz. V pozadí sedící čtyři sokoli byli Apollónovými posly. Už dávní Egypťané je spojovali se svým slunečním bohem Hórem.

Apollón byl znám též jako Vůdce múz; jako odkaz na tuto skutečnost, je na fresce znázorněna po jeho levé straně skupinka žen, z nichž jedna hraje na loutnu. V pozadí za múzami vidíme posvátnou studnu Hippokrene, zasvěcenou Apollónovi, múzám a básníkům. Podle legendy vznikla úderem Pegasova kopyta, okřídleného koně, na němž jezdil hrdina Belerofontés. Nacházela se na východním vrcholu pohoří Helikon.

Apollón, který k lidem promlouval skrze orákula pronášená Pýthií, je také bohem magie a věštby. K jeho planetárním dětem se tudíž řadili proroci, mudrcové, kouzelníci, možná i astrologové, kteří jsou shromážděni po Apollónově pravé straně. „Armáda“ amorků na protilehlé straně, která předstupuje nápadně v párech, jsou pravděpodobně dvojčata a taktéž Apollónovy planetární děti, neboť on sám byl z dvojčat.

Následující registr ukazuje obvyklé tři dekany s průvodci a také ztvárnění souhvězdí Blíženců, dvou na břiše ležících chlapců držících se za ruce.

Zbytek fresky je vážně poškozen, takže interpretace obrazů je prakticky nemožná.

 

Na fresce pro měsíc květen našly předobraz následující karty (viz fotogalerie)

 

 

 

Zpět