Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Pětka holí

Datum publikace: 18. 3. 2019 Rubrika: TAROT, Významy karet

 

Po úvodním tvůrčím rozletu se dostáváme do poloviny číselné řady a poprvé narážíme na skutečné komplikace. Jakkoli jsme měli právo se u předchozí karty za náš výkon pochválit, příliš mnoho chvály, neřku-li sebechvály samozřejmě škodí a Vesmír nám to dá záhy najevo prostřednictvím překážek různé intenzity, počínaje narážkami přátel až po skutečné obtíže, které naše snažení mohou doslova zadupat do země.

Necháme-li si to líbit, ovšem, protože jako téměř vždy i u pětky holí máme možnost volby. Buď přistoupíme na vnější kritiku, byť by nám připadala nespravedlivá, nebo se vlastní urputnou obhajobou dostaneme do izolace a ocitneme se sami proti všem, jak poznáme dále.

Pětka holí bývá často zmiňována jako karta tzv. zdravého pošťuchování; jsou to právě ty dobrosrdečné narážky přátel a lidí, kteří to s námi myslí dobře a které nás mohou dokonce i motivovat. Na většině vyobrazení to také na lítý boj nevypadá, výjev mnohem spíše připomíná trénink a hecování. Jako čestná výjimka však může posloužit verze karty ze sady Lo Scarabeo Tarot, kde proti sobě stojí dva zjevně naštvaní muži. Intenzivní potyčka v dámském provedení se objevuje v Lenormand tarotu, kde je jedna z žen v těžké defenzívě neschopná se nějak zvlášť bránit. Zcela opačný dojem budí karta ze sady Morgan-Greer Tarot, kde vidíme pouze části rukou svírající hole a obrázek spíše připomíná spolupráci, něco ve smyslu „jdem do toho společně!“, nebo „jen tak něčeho se neleknem!“ Ke zkrocení naší pýchy nás nabádá také 5 holí poněkud abstraktnějšího Modern Medieval tarotu, zatímco Zlatý Botticeli tarot varuje před propadnutím depresi a frustracím. Není přece třeba házet hned flintu do žita!

V číselné symbolice má pětka dlouhou tradici a řadu významů. Například je považována za ryze ženské číslo (mimochodem onen slavný parfém se ne náhodou jmenuje č. 5) a znamení Venuše, což nepochybně souvisí s neobvyklou oběžnou dráhou této planety, která při svém pohybu kolem Slunce opisuje pětiúhelník. Symbol bohyně Venuše/Afrodity je růže, která má ve své nešlechtěné formě, stejně jako řada dalších květin, pětilistý květ. Zapomenout nelze ani na uspořádání lidského těla s hlavou a čtyřmi končetinami. Pětka také představuje zákon, tedy 5 knih Mojžíšových a jako součet sudé dvojky a liché trojky ji lze nahlížet jako syntézu dobra a zla. Zisk pěti bodů z pěti lze označit za úspěch zatímco za pětku z diktátu vás doma určitě nikdy nepochválili. Pětka holí je zkrátka velká výzva, která spočívá hlavně v tom, jak se k věci správně postavit.

 

 

Zpět