Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Pohlednice z Assisi

Datum publikace: 17. 8. 2017 Rubrika: OSTATNÍ, Pohlednice

                                                                                                                                                        další obrázky >>>

Město Assisi s asi 27 tisíci obyvateli leží asi 20 km východně od Perugie na poměrně strmém jihozápadním svahu Monte Subasio, pod skálou, na jejímž vrcholku jsou zbytky středověkého hradu (Rocca maggiore). Z římského založení na terasách svahu se zachovaly městské hradby, někdejší fórum (dnes Piazza delle Commune), amfiteátr a chrám bohyně Minervy, přestavěný na dnešní Santa Maria sopra Minerva.

Roku 545 město zpustošili Gótové (germánský král Totila), později patřilo k Lombardii a stalo se částí středověké Římské říše. Největšího rozkvětu ve středověku prožilo v 12. až 13. století, kdy bylo svobodným městským státem.

Město proslavil na celém světě jeden z nejoblíbenějších svatých, v roce 1181 zde narozený František řečený z Assisi. Mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů, mystik a světec zde strávil velkou část života a dole pod městem založil Řád menších bratří (františkánů). Roku 1212 sem na zapřenou odešla italská šlechtična, Chiara di Bernardino (*1194), později známá jako svatá Klára a založila Řád svaté Kláry (klarisky), pro nějž sama napsala řeholi, schválenou ale až roku 1253, den před její smrtí. Její příklad následovalo mnoho urozených žen, mimo jiné i svatá Anežka Česká, která si s ní také dopisovala.

Městu vévodí mohutná gotická bazilika svatého Františka s klášterem, založená 1228 ve třech patrech nad sebou, kde jsou pohřbeni sv. František i sv. Klára. Celý vnitřek je vyzdoben freskami od Giotta, Simoneho, Lorenzettiho a Cimabuea, které roku 1997 poškodilo zemětřesení. Od roku 2000 je kostel a další památky ve městě na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Giotto_di_Bondone_-_Legend_of_St_Francis_-_5._Renunciation_of_Wordly_Goods_-_WGA09123.jpg    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Assisi-frescoes-entry-into-jerusalem-pietro_lorenzetti.jpg

Zpět