Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Krásné okno / Registr 1

Datum publikace: 13. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panely 1, 2, 3 – Trojí pokušení Krista

První registr ilustruje vyprávění o pokoušení Krista ďáblem, tak jak nám jej zanechal Matouš (Mt 4, 1-11).  Na panelu vlevo vidíme první scénu s proměňováním chlebů; odehrává se na poušti. Groteskní postava sebejistého ďábla s lidským tělem, ale disproporčníma očima, nosem a ušima a satyrskými rohy, ukazuje na hromadu kamení před sebou a žádá Ježíše, aby je proměnil na chleby. Jako na ostatních panelech má i zde křídla namísto ocasu na znamení, že je vlastně padlý anděl. Ježíš stojí proti němu, v ruce drží knihu a s důstojným gestem jako by říkal, co sděluje Matouš: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst‘“ (Mt 4, 4).  Druhá scéna na prostředním panelu zobrazuje opět ďábla v jeho ošklivé podobě. Obličej mu zrudl vzteky po jeho první porážce. Nařizuje Kristu, aby se vrhl dolů z vrcholu jeruzalémského chrámu. Ježíš zachovává stejný, klidný postoj, v ruce knihu a gestem naznačuje požehnání. Tentokrát jej doprovází anděl. Ježíš říká: „Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého!“ (Mt 4, 7)

Malý pahorek v popředí třetí scény představuje horu, na níž se odehrává třetí pokušení Krista. Ježíš stále třímá knihu, ale podle jeho gest lze odhadovat, že jeho řeč je energičtější a nepřipouštějící námitek. Ďábel poznává, že jeho úskoky byly zmařeny, chvěje se vztekem: jeho tělo je teď zcela červené a rohy otočené dozadu jako u zuřícího zvířete. Dva andělé poblíž Ježíše jsou připraveni jej obsluhovat: „V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.“ (Mt 4, 11)

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres

 

Zpět