Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot Karla VI.

Datum publikace: 28. 9. 2017 Rubrika: Golden Tarot of Renaissance, TAROT

 

 

Základem této sady je karetní hra, která byla už před mnoha lety pojmenována jako Tarot Karla VI. Je vzácným příkladem luxusní karetní hry, která se objevila v době italské renesance a jíž je nám známo zhruba dvacet druhů. Z původních 78 listů tohoto souboru se jich dochovalo 17.

Jejich spojení se jménem Karla VI. však není zcela přesné, neboť tyto karty vznikly v severní Itálii až v pozdějším období, než ve kterém tento francouzský král vládl (1368-1422). Poprvé tuto hypotézu zveřejnil  roku 1842 francouzský historik M.C. Leber. Od něj také pochází název a souvislost s Jacqueminem Grigoneurem, zmínku o němž, jakožto placeném malíři, najdeme v účetních knihách Karla z Valois v roce 1392. Pozdější výzkumy však umisťují tuto sadu karet do italského prostředí poblíž města Ferrary do doby kolem roku 1470. První zmínka o „Sadě trumfů“ v účetních knihách šlechtického dvora ve Ferraře pochází už z roku 1442  (s ohledem na toto časové zařazení se tedy můžeme docela dobře bavit o „prvním tarotu“, protože „Tarot Filippa Marii Viscontiho (Milano, dnes v majetku univerzitní knihovny v Yale) se zdá být přibližně stejně starý, a to z roku 1441).

Malované tarotové karty jsou projevem kultury humanismu, který inspiroval mnoho vzdělávacích her často iniciačního nebo esoterického charakteru. Tyto hry vytvářené vzdělanci oplývaly bohatou symbolikou a alegoriemi a pomáhaly tak šířit novou kulturu. Humanisté usilovali o rychlé pochopení znalostí a myšlení, a tohoto cíle chtěli dosáhnout prostřednictvím univerzálního vizuálního jazyka. Umění se tak stávalo zprostředkovatelem vědomostí. Karty byly chápány jako instrukce k iniciaci a osobnímu zasvěcení do vyšší úrovně myšlení a bytí. Šlechta byla hrou, v níž se mísily posvátné duchovní tradice s každodenním životem a fikcí, uchvácena.

Z původních „trumfů“, tedy Velkých arkán, jich zůstalo zachováno 16 a Páže mečů. Zrekonstruovány byly karty Mág, Velekněžka, Císařovna, Kolo štěstěny, Ďábel a Hvězda.  Návrhem nových obrazů na kartách byl pověřen Giordano Berti. Ten jako předlohu použil i tarot Hercula I. d´Este (dnes v muzeu v Castellu Ursino v Katánii) a Leberův tarot (dnes Státní knihovna v Rouenu).

Malá arkána tedy v žádném případě není ilustrovaný originál nebo jeho reprodukce (nebylo použito ani ono jediné dochované Páže mečů právě z důvodu „osamocenosti“). Giordano Berti se nechal inspirovat freskami v tzv. „Síni měsíců“ v Paláci Schifanoia (Palác radosti) ferrarského vévody Borsa d´Este. Tyto fresky byly vytvořeny mezi roky 1469 – 1471.

 

 

Kompletní sada k prohlédnutí ZDE

 

 

Zpět