Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Krásné okno / Registr 8

Datum publikace: 13. 2. 2018 Rubrika: Katedrála v Chartres, Tajemství katedrál, Vitrážová okna

Panel 22 – Holubice

 

Holubice se v obrazu objevila při umístění portrétu Madony do okna ze 13. Století. Na hlavu Světice vysílá tři viditelné paprsky zhotovené z průzračně modrého skla. Holubice tradičně symbolizuje Ducha svatého a tyto tři paprsky tedy představují  Nejsvětější Trojici. Při Zvěstování řekl archanděl Gabriel Marii: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“ ( Lu 1,35).  Nad holubicí se nachází obrázek kostela obehnaného hradbami s cimbuřím a věžemi – upomínka na Nebeský Jeruzalém, kde Marie představuje Svatou církev.

 

Zdroje:  Les vitraux narratifs de Chartres

 

Zpět