Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Náměty karet

Tematické sady: Literární a filmová klasika

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 6. 11. 2017

  Příběhy karet a příběh tarotu by nebyl úplný, kdybychom vynechali poslední okruh, a tím jsou (můžeme-li je tak nazvat) kultovní sady neboli sady na kultovní témata literární či filmová. Není jich zase tolik, kolik by člověk možná čekal, vzhledem k tomu, jak se dnes všichni ohání slovem „kultovní“. Tyto… celý text

Tarot a dědictví antiky

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 30. 9. 2017

  Čtvrtým okruhem, kterému se zde budeme věnovat, je oblast na jih od Evropy, oblast, která se stala kolébkou moderní evropské civilizace – Egypt a na něj navazující kultura antiky a později byzance. Podle Hérodota „je Egypt darem Nilu“ a tarot je možná darem Egypta. Podle esoterní tradice sahají počátky tarotu… celý text

Září: Vítězství Vulkána, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace: 29. 9. 2017

    Regentem měsíce září je Vulcan alias řecký Hefaistos, bůh ohně, sopek a kovářství. Héfaistos, syn Dia a Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu. (Pokračování… celý text

Srpen: Vítězství Cerery, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce srpna je římská bohyně zemědělství, úrody a sklizně, manželství a smrti, bohyně Ceres. Jejím řeckým protějškem je známější Démétér, jedna z někdejších bohyň matek, jako byla např. sumerská Innana, egyptská Hathor nebo maloasijská Kybelé, se kterou jsme se setkali na… celý text

Podivná karta 2 holí

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

  Obrazy a sochy svatého Rocha roztroušené po celé Evropě vyvolávají u nezasvěcených smích i velký údiv. Světec nadzdvihuje svou zřasenou tuniku, aby ukázal krůpěje krve tekoucí po vnitřní straně stehen. Doprovází jej pes, jehož tlama je na dvou místech viditelně vyboulená. Lidová legenda tento světcův atribut… celý text

Červenec: Vítězství Jupitera, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Červencovým souhvězdím je Lev, jak ve svém díle Astronomica píše římský autor Manilius. Je to tradičně erbovní zvíře králů a vládců, proto na vítězném voze taženém dvěma Lvy vidíme vládce římského panteonu bohů Jupitera a bohyni Kybelé, která se o něj opírá zády. Kybelé pochází z… celý text

Červen: Vítězství Merkura, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce června je všestranný posel bohů Merkur, bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí… celý text

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis…. celý text

Duben: Vítězství Venuše, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace: 28. 9. 2017

    Vládkyní měsíce dubna je Venuše, bohyně lásky. Na fresce ji vidíme sedět na trůně, který zároveň funguje i jako jakýsi člun tažený párem labutí po mírně zvlněné hladině řeky. U nohou jí klečí bůh války Mars, kterého poznáme podle helmice, brnění a štítu v červených barvách jeho… celý text

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí. (Pokračování… celý text

Poslední večeře a Da Vinci Tarot

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 25. 9. 2017

    Da Vinci tarot je tarotová sada namalovaná podle výtvarných děl renesančního génia. Obrazy jsou vyvedené ve zvláštních kouřových odstínech, což je zřejmě odkaz na techniku sfumato v níž byl mistr (jako ostatně ve všem); na kartách najdete také Leonardovy technické nákresy, anatomické studie a zápisky z… celý text

Mytologické sady: Svět východu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 23. 9. 2017

Za další samostatnou tarotovou kapitolu můžeme považovat sady inspirované východními kulturami, jejichž pohled na svět je postaven na zcela odlišném vidění a vnímání okolního světa, než jak to známe z našeho kulturního okruhu. Nejedná se o koncept našeho západního pojetí (které je založeno na diskusi, sporu a… celý text

Mytologické sady: Svět západu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 20. 9. 2017

      Nahoře: Akron Tarot, Charles Frey&Siegfried Otto Hüttengrund, 2004 je světem nově objevených prastarých kultů oděných do moderního hávu; odkazuje k šamanismu, tzv. novému pohanství, k čarodějnicím, bylinkám a magii. Částečně se prolíná i se světem keltů a zejména druidů, o kterých jste si mohli… celý text

Mytologické sady: Svět severu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

       NAHOŘE: Tarot severních stínů (zleva Ódin, Cernunnos, Thor, Yggdrasil, Lancelot & Guinevere, Perceval) V lednovém pokračování našeho cyklu o tematických tarotových sadách se blíže seznámíme se snad nejpestřejší nabídkou, a tu skýtají sady inspirované konkrétními mytologickými okruhy. Ty lze… celý text

Umění v tarotu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

  Nahoře: Da Vinci tarot V dnešním pokračování seriálu o tarotových sadách se dostáváme k poměrně specifickému žánru, a tím jsou sady vytvořené podle nebo přímo z uměleckých děl. V naprosté většině případů se jedná o díla výtvarná, tedy obrazy, fresky, sochy… ale najdete i sady, které odkazují k… celý text

Pohádkové sady aneb Bylo-nebylo…

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

Naši cestu za poznáním tarotových karet jsme zahájili řádně v historických knihách a archivech; objevili jsme, že tarot není samoúčelný výmysl, ale že přirozeně vyplynul ze společenské potřeby, ať už jejím zdrojem byla touha si hrát, vzdělávat se anebo poznat budoucnost. Původně seriózně myšlené obrazy… celý text

Zpět