Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Pohlednice z Olympie

Datum publikace: 17. 8. 2017 Rubrika: OSTATNÍ, Pohlednice

obrázky

Osídlení Olympie pochází ze 2. tisíciletí př.n.l. Své jméno dostalo místo podle sídla řeckých bohů. Olympia byla svatyní, uctívaným posvátným okrskem nazývaným Altis. Byla také nesmírně bohatým a mocným městem. Nepatřila pod vliv žádného z mocných států, byla územím pod ochranou bohů. Byla hlavním střediskem kultu vládce bohů Dia.

Diova svatyně ve starověké Olympii byla místem, kde Řekové zapomínali na nepřátelství a rozepře mezi svými jednotlivými městskými státy a věnovali se soupeření výhradně sportovnímu. Každé čtyři roky se tady konaly slavnosti, při kterých své síly měřili závodníci z celého starořeckého světa. Během Olympijských her utichaly všechny konflikty, přerušovaly se války a bylo dodržováno posvátné příměří, během něhož bylo zakázáno používání jakýchkoliv zbraní. Účastníci her dostávali zvláštní průvodní list, aby mohli projít všemi územími a samotná oblast kolem Olympie byla zapovězena vojenským oddílům.

První písemné záznamy o těchto slavnostech (s názvem olympijské) jsou doložené roku 776 př.n.l., ovšem soutěžilo se zde dávno před tím. Olympijské hry probíhaly ve svém čtyřletém cyklu údajně celé jedno tisíciletí, a to až do roku 393 př.n.l. Starověká Olympiáda byla nejvýznamnější ze všech podobných soutěží ve starém Řecku ale nikoli jediná. Podobné hry se pořádaly i jinde, druhými nejproslavenějšími byly hry pořádané v Delfách. Hry se konaly vždy za úplňku zhruba měsíc po letním slunovratu a trvaly pět dní. Soutěžili tady i nejmocnější mužové své doby. Například v historických pramenech se uvádí, že ve vozových dostizích zvítězil třikrát Filip II. Makedonský, otec Alexandra Velikého. Pro všechny Řeky měly hry víc než jen sportovní charakter. Byly úzce propojené s náboženskými slavnostmi a byly důležitým prvkem politického, kulturního i společenského života. Vítězové dostávali za svou výhru olivový věnec. Olivovník byl darem bohů a nejposvátnější rostlinou.

Legenda praví, že bohové Poseidon a Athéna se přeli o to, kdo z nich bude město chránit a po kom bude pojmenováno. Spor nevedl ke konci, a tak jim ostatní bohové dali úkol. Oba, Poseidon i Athéna, měli věnovat městu nějaký dar. Ten z nich, který dá vzácnější dar, stane se vítězem. Poseidon, bůh moří, zabodl trojzubec do kamene a rázem z něho začala prýštit voda. Vzápětí bohyně moudrosti Athéna dupla nohou o zem a v tu chvíli na přesně stejném místě vyrostl zelený strom – první olivovník na světě. Bohyně Athéna se stala vítězkou a od té doby nese řecké město své jméno dodnes.

Vítězství na Olympiádě bylo zdrojem velkých poct, darů, doživotní slávy a úcty. Mnohá města vyplácela svým vítězům doživotní renty. Závodů se však směli zúčastnit jen muži narození v Řecku, později bylo toto pravidlo rozšířeno i na Římany, zatímco otroci a ženy se her nesměli zúčastnit ani jako diváci.

Nejslavnější stavbou celého areálu byl chrám zasvěcený Diovi, uprostřed něhož trůnila obrovská Diova socha ze zlata a slonoviny, jejímž autorem byl slavný starořecký sochař Feidiás. Chrám se sochou patřil k sedmi divům starověkého světa (z nichž se dodnes dochovaly jedině egyptské pyramidy). Nejstarším chrámem byl Heraion zasvěcený bohyni Héře pocházející někdy z 8. až 7. století př.n.l.

Starověká Olympie byla skutečnou olympijskou vesnicí se vším všudy; bylo tady zázení pro sportovce, tréninkové haly (palaistra), ubytovny pro sportovce i diváky, ale také pro obslužný personál, kněžky a další, kteří se starali, aby Bohové byli navýsost spokojení – bylo to přece celé hlavně pro ně. Nelze se tedy co divit, že prohlídka tohoto úžasného místa vám zabere celé odpoledne. A to jsme ještě nemluvili o místním muzeu vykopávek a moderní Olympii… Nejlépe uděláte, když se tam sami vypravíte !

 


Za sedmi divy světa

http://www.antikvariat390.cz/fotky28964/fotos/_vyr_2072img376.jpgÚžasná kniha, která mě vůbec poprvé provedla starověkým světem… Ještě než jsem vychodila ZŠ, stihla jsem ji přečíst několikrát a pak jsem v ní listovala pořád dokola, možná i kvůli krásným ilustracím Z. Buriana. V mé knihovničce patřila k těm nejvíce ohmataným 🙂 Rozhodně doporočuji a nemějte strach, že zastarala – vyšla mockrát a pokaždé trochu vylepšená a přepracovaná.

Vojtěch Zamarovský

byl slovenský historik, spisovatel a překladatel, jeden ze zakladatelů žánru literatury faktu v tehdejším Československu. Ve svém díle se věnoval nejstarším obdobím lidské historie a popularizaci starověkých civilizací a mýtů…  celý text>>>

 

Feidiův Zeus v Olympii…

http://mujweb.cz/tom11/7divusveta/Images/tn_zeus.jpg

byl jeden ze starověkých divů světa. Jeho autorem byl řecký sochař Feidiás; socha měla na výšku 12 nebo 13 metrů, a byla ze zlata a slonoviny… celý text

Zdroje: wikipedie, Olympia – kolébka sportovních klání – článek/www.desperado.cz, Olympie: poznejte dějiště antických olympijských her – článek/novinky.cz  a  odkazy v textu

Zpět