Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Kněžka v Delfách (1891)

Datum publikace: 5. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Collier-priestess_of_Delphi.jpgKněžkám v Apollónově chrámu v Delfách se říkalo Pýthie. Možná to byl spíše úřední titul nežli jméno. Její jméno souvisí s Pythónem, hadem/drakem, synem Gaie, kterého Apollón přemohl a zabil. Drak se propadl do pukliny v zemi a Apollón pak na tomto místě založil chrám. Drak je symbolem přírodních sil a neznámého, stejně jako puklina, v jejímž nitru drak spočívá.

Pýthie sedí v předklonu se zavřenýma očima a vdechuje omamné páry stoupající z nitra matky Země, které jí přinášejí inspiraci. V levé ruce drží větvičku vavřínu, symbol Apollóna, v pravé misku s vodou. Voda symbolizuje intuici, vodní hladina má podobnou symboliku jako zrcadlo, odráží světlo ale pod ni vidět není…

 

 

 

Zpět