Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Pohlednice z Večky kuly

Datum publikace: 3. 11. 2017 Rubrika: OSTATNÍ, Pohlednice

 

 

Večka Kula se nachází na mysu Kula poblíž městečka s názvem Starigrad-Paklenica v Chorvatsku. Místo bylo osídleno už v době bronzové, z níž pochází řada nálezů v místním archeologickém muzeu. Na přelomu 1. a 2. století po Kristu zde Římané založili municipium s názvem Argyruntum, které po zániku římské říše ve 4. století n.l. osídlili Chorvaté.

http://helga-ingo.de/steine/pasoglav.jpgPozůstakem antického dědictví je zřejmě i místní varianta starověké báje o králi Midasovi (nebo také irském Learovi, v podání K.H. Borovského Lávrovi a mnoha dalších). Ve zdejším pojetí zde sídlil dvůr dávného krále Pasoglava (či Psoglava), jenž měl lidské tělo se psí hlavou. Každý den se nechával holit místními mladíky, které poté popravoval, aby jeho tajemství nevyšlo najevo. Až se jednou matka posledního z nich rozhodla svého syna zachránit a ze svého mateřského mléka upekla chléb, který měl její syn králi nabídnout ještě předtím, než jej oholí. Král chléb snědl a podivoval se, jak je lahodný a sladký. Mladík mu prozradil, že těsto je zadělávané mlékem jeho matky a že jsou tedy od této chvíle tzv. „bratry po mléce“. Král se zamyslel a usoudil, že mladíka nemůže zabít. Zavázal jej tedy přísahou, aby královské tajemství uchoval až do své smrti a poté jej poslal domů. Chlapci se s tajemstvím nedobře žilo. Chtěje si ulevit, vykopal díru v zemi, do níž tajemství zašeptal. Pak ji zasypal hlínou přesvědčen, že tajemství navždy pohřbil. Jenomže na jaře na tom místě vyrostl strom a vítr honící se v jeho větvích roznesl tajemství po okolí. Od té doby už krále nikdo neholil, dožil sám a opuštěný. Jen místní mladí muži dodnes vzpomínají na matku jednoho z nich a její chléb…

Že se nám ve výkladu na minulost tohoto místa sešly právě karty Císařovna (matka), Hvězda (ochrana) a Pětka pentaklů (ztráta) je jistě „jen“ pozoruhodná náhoda. Anebo je zmíněný příběh víc než jen pověst…

Ve středověku zde byla zbudována pevnost, aby chránila obchodní cesty, které potom od 16. století ovládali Turci. V jejich epoše docházelo k četným potyčkám a výbojům, v důsledku kterých byla středověká věž zcela zpustošena a místo bylo na asi sto let opuštěno. V 17. století se sem však život vrací, aby tady již zůstal.
Místo a blízké okolí je v současnosti velmi oblíbeným turistickým cílem. Pláže lákají k odpočinku u vody, hned za městem se zvedající hřbet Velebitského pohoří zase k výletům do přírody a k horolezeckým výpravám. Na své si tu přijdou i příznivci cyklistiky. Melancholie i mystika dob dávno minulých se tu potkává s turistickým byznysem a lidským hemžením.

Karetní výklad (Golden Tarot):

 

 

Minulost: Císařovna, Hvězda, 5 pentaklů

Přítomnost: Kolo štěstí

Budoucnost: 7 mečů

Rada: 7 holí

Varování: Páže mečů

Energie místa: Eso pohárů, 10 pentaklů

 

Vytažené karty skutečně naznačují, že zde v minulosti ležela prosperující osada, která se těšila přízni lidí i bohů (Císařovna, Hvězda). Později však místo ztratilo mnohé ze své dobré pověsti a jeho význam upadl (Pětka pentaklů). Dnes se tu střídají roční doby, v návaznosti na které je tu po část roku pusto a jindy veselo, lidé přicházejí a zase odcházejí (Kolo štěstí – mimochodem uprostřed zřícené věže se opravdu nalézá ohniště)… 7 holí odkazuje k původní obranné funkci tohoto místa; věž hlídala přilehlé okolí i putující obchodníky a my bychom jí to dnes měli oplácet a chránit ji před zničením i před vandaly. O tom, že se to opravdu děje, svědčí hned několik výstražných tabulí. A kdybychom je snad nechtěli respektovat…, se zlou se potážeme! (Páže mečů). I přes všechnu péči a respekt k minulosti tohoto kousku země, bychom se však neměli zříkat obezřetnosti, neboť místo ještě nevydalo všechna svá tajemství a mohlo by nás v budoucnu nepříjemně překvapit. V našich časech však můžeme být zatím klidní; jak naznačuje Eso pohárů a Desítka pentaklů, lidé (ať už místní nebo turisté) se sem rádi vrací a jejich přízeň se pozitivně projevuje na kvalitě života celého přilehlého okolí.

 

 

Zdroje: zpracováno podle místních informačních tabulí na naučné stezce ve Starigradu-Seline, wikipedie, internet

Zpět