Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Pyrrhický tanec (1869)

Datum publikace: 6. 9. 2017 Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy

 

http://www.canvaz.com/lawrence-alma-tadema/lawrence-32.jpgPyrrhické tance byly fyzicky velmi náročné pohybové sestavy, které simulovaly boj. Tančili se proto v plné zbroji a rytmus si tančící udávali dupáním a údery mečů o štíty. Ve Spartě se je učili chlapci od sedmi let věku, kdy byli odebráni rodičům a vychováváni společně, učili se je ale i děvčata. Tyto tance měly silnou mobilizační funkci. V pozdějších dobách se však termín pyrrhický tanec používá v širším kontextu i na tance, které něco nebo někoho předvádějí, tedy na tance mimetické, zobrazivé (kterým se naopak dříve říkalo hyporchéma). Tolik encyklopedie…
Tarotová pážata jsou takoví „oznamovatelé“, sdělují, že se něco blíží či chystá. A přesně to se děje při pyrrhickém tanci. Tanečníci předvádějí (sdělují), co protivníkovi provedou. Takže nyní už je nad slunce jasné, proč si autorka Tarotu of Delphi zvolila pro Páže mečů právě obraz Pyrrhický tanec od Lawrence Alma-Tademy…

Zdroje: Lecyklopedie, Tanec jako příprava na boj

Příklady:  Leonard Bernstein,West Side Story (1961), Michael Jackson, Beat It (videoklip, 1982), tradiční řecký (Athény 2004)

Zpět