Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Eso holí

Datum publikace: 8. 12. 2017 Rubrika: TAROT, Významy karet

 

Eso holí představuje stejně jako všechna esa počátek. Obvykle řadu karet malých arkán otevírá, tzn. koupíte-li si nový tarotový balíček bude z malých arkán v pořadí jako první.
Všechna esa malých arkán jsou obvykle vnímána jako velmi pozitivní karty. Představují nový podnět, vzruch přicházející do našeho života, přináší něco neokoukaného a vzrušujícího, ale je to tak trochu optický klam. Eso totiž nepřichází samo, velice brzy je následováno celou suitou dalších devíti karet, z nichž každá představuje další fázi, další úkol, který je třeba zdolat. Chceme přeci energii nečekaně seslanou zhůry nějak smysluplně využít, že?

 

Hole v tarotu zastupují živel ohně, jsou kartami činorodosti, horlivosti a tvůrčí síly. Na obrázku se nejčastěji objevuje hůl ve vztyčené poloze svíraná lidskou rukou. Symbolika je poměrně snadno čitelná – uchopit hůl evokuje ČIN a přesně o tom karty holí jsou – o činech. Člověk s holí v ruce je de facto ozbrojen, budí respekt a sám se cítí sebevědoměji a bezpečněji.  Hůl ve vertikální poloze také odkazuje na propojení horního a dolního, vědomou spolupráci na duševní i tělesné úrovni. A v neposlední řadě je hůl asociována také s penisem, resp. falem, takže karta obsahuje i notnou dávku sexuální síly a vášně. Eso představuje počáteční „šťouchanec“, kterým se otevírá hra, je plné energie pramenící z čistého nadšení, protože jsme právě dostali NÁPAD a doslova hoříme nedočkavostí, až se do něj budeme moci pustit, v otázce vztahů se pak jedná o silný erotický náboj.

 

Pokud jde o hůl jako takovou, její symbolika je poměrně rozsáhlá (podrobný článek zde) a zasahuje hluboko do minulosti. Významově souvisí s výhonkem, stromem a plodností. Samotná Bible zahrnuje nejméně jeden příběh o holi, potažmo o kouzelné holi. Dřevo jako palivo pak představuje energii samotnou, je hnací silou, která umožňuje růst. Nebudeme-li náš vnitřní oheň, zažehnutý jiskrou života neustále udržovat, nebudeme-li přikládat nová a nová polínka v podobě ambicí, nápadů a tužeb, bude náš život jen skomírajícím plamínkem. A to je také zásadní slabina esa holí – je výbuchem energie, která nemá dlouhého trvání, má pouze nastartovat proces (srov. s pážaty, u nichž je tendence přesně opačná, tj. pozvolna se rozvíjející). K jakému účelu ji použijeme a jak, o tom nám budou vyprávět další karty v malých arkánách.

 

Zpět