Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Saint Nicaise

Datum publikace: 25. 9. 2017 Rubrika: HISTORIE, Katedrála v Remeši

 

Saint Nicaise byl osmým remešským biskupem a je patronem města Remeše. Jeho jméno je odvozeno z řeckého níké – vítězství.

V roce 407 překročili Vandalové Rýn, drancovali severní Galii,  až dorazili do Remeše. Vyděšení obyvatelé města se buď skryli nebo z města utekli. Biskup Nicaise s několika věřícími našel útočiště v katedrále. Na jejím prahu před barbary poklekl v naději, že budou ušetřeni. Ale byl sťat. Jeho sestra sv. Eutropia a kanovníci sv. Jogundus a sv. Florent byli umučeni téhož dne.  Legenda praví, že po své popravě Nicaise vstal, zvedl svou uťatou hlavu a odešel. Barbaři, vyděšení zázrakem, jehož byli svědky, se dali na útěk a město Remeš bylo uchráněno před vypálením a drancováním.

více v článku o katedrále v Remeši >>>

 

 

 

Zpět