Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Symboly v tarotových kartách

Datum publikace: 21. 9. 2017 Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT

 

Ústředním tématem tarotu je ČLOVĚK; o něm, o nás to celé je. Člověk je „mírou všech věcí. Jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou“ (Protágorás z Abdér). Člověk je svrchovaným tvorem (alespoň v té naší fyzické dimenzi), on pojmenovává věci a dává jim ve svém světě místo, on je staví do vzájemných souvislostí, on si k nim i mezi nimi vytváří vztahy. Protikladem k tomu je působení univerza, které je mimo lidský dosah, ovlivňuje nás, aniž bychom ho my mohli ovlivnit. Výsledkem snah vysvětlit toto vzájemné působení, lidské zkušenosti s ním i lidskou potřebu pochopit ho a najít v něm smysl, je zřejmě TAROT.

V novém seriálu se budeme věnovat mytologickým a kulturně-historickým kořenům tarotové symboliky…

 

Ecce, homo!

POSTAVY, PROFESE, ČINNOSTI A GESTA. Jestliže je tarot systémem obrazů ilustrujících generační zkušenosti lidstva a dosažené poznání, pak jednotlivé osoby v něm vyobrazené musí logicky vycházet ze života, ze společnosti, ze ...
Celý text

Z masa a kostí

LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČÁSTI. Lidskému tělu a jeho částem byl odjakživa přikládán symbolický význam, obvykle na základě podobnosti. V mnoha mýtech se lze setkat s představou, že svět byl ...
Celý text

Císařovy nové šaty

HISTORIE OBLÉKÁNÍ, MÓDA A TAROT. "Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, ...
Celý text

Šaty dělají člověka

SYMBOLIKA OD HLAVY AŽ K PATĚ Postavy na tarotových kartách jsou někdy záměrně namalovány tak, že nelze jednoznačně určit má-li to být muž či žena. Pak je vodítkem jejich oděv ...
Celý text

Fauna a Flora

ZVÍŘECÍ A ROSTLINNÁ SYMBOLIKA Druhý velký okruh tarotové symboliky lze zahrnout pojmem příroda. Zvířata byla člověku od počátku zdrojem potravy, oblékala ho a později se stala zdrojem energie. Jiná zvířata ho ...
Celý text

Dejme cihlu k cihle

SYMBOLIKA STAVEB, MÍST A PROSTŘEDÍ Poslední okruh tarotové symboliky a zároveň poslední část našeho seriálu věnujeme strukturám, kterým jejich podobu vtiskly lidské ruce. V tarotových kartách jsou doslova a do písmene ...
Celý text

Zpět