Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). "Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 ...
Celý článek

 

 

Strom Jišajův / Registr 5

Samuel - neznámý král - Amos Samuel ( vlevo) byl posledním ze soudců a proroků. Na krále Izraele pomazal nejprve Saula a potom Davida. Samuelovým otcem byl Elkána, potomek Josefova syna Efrajima. Jeho matkou byla Chana (Anna), jedna ze dvou Elkánových žen. Chana byla neplodná a v důsledku toho musela trpět slovní urážky ze strany manželovy druhé ženy. Zapřisáhla se, že dá-li jí Hospodin potomka, daruje ho Hospodinovi, aby sloužil po zbytek svého života jako nazír ve ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 4

Mojžíš - neznámý král - Bileám Ve čtvrtém a pátém registru jsou ve čtvercích zobrazeni dva neznámí králové, pod nimiž si historikové rádi představují Šalomounovy nástupce Roboáma a Abijáše. Ve skutečnosti tito dva anonymní králové pouze symbolizují zbytek Davidovy královské linie, z níž vzešel Kristus. „Nenesou žádné žezlo, ani nedrží štítek se svým jménem, nehrají na harfu, jak to můžeme později vidět jinde; nedělají nic, jsou zde jen proto, aby bohem vyvolený rod mohl pokračovat“ (Émile Male, ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 3

Izajáš - Šalomoun - Micheáš V druhé úrovni větví Stromu sedí Davidův syn a nástupce Šalomoun. Proslavil se zejména svou moudrostí a schopností dobře vládnout jakož i výstavbou výjimečného jeruzalémského chrámu, v němž byla uchovávána Archa úmluvy. O jeho moudrosti svědčí nejen rozkvět země, obchodu a rozvoj sídelního města Jeruzaléma, ale i fakt, že za 40 let jeho vlády nepoznala země válku - a to je v dějinách výjimečné. Po jeho smrti se však v důsledku sporů ...
Celý článek