Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Sixtinská kaple

 

 

Sixtinská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Stojí na sever od Baziliky svatého Petra, s níž je spojena Královským schodištěm, pro turisty je však přístupná pouze přes Vatikánská muzea. Je známá hlavně kvůli vnitřní výzdobě od největších renesančních umělců, včetně Michelangela, který vymaloval stropu a výjev Posledního soudu. V kapli se konají také volby papežů, konkláve. Kaple byla postavena v letech 1477-1483 na příkaz papeže Sixta IV. na místě původní papežské kaple. Architektem byl Baccio Pontelli.

Kaple tvoří obdélníkový prostor s délkou 40,9 m, šířkou 13,4 m a výškou 20,7 m a je zaklenuta plochou valenou klenbou s lunetami. Rozměry odpovídají rozměrům někdejšího Šalomounova chrámu v Jeruzalémě, což vyjadřuje souvislost mezi křesťanským a židovským náboženstvím, jehož je křesťanství pokračováním.

celý článek

ČTĚTE TAKÉ:

 

 

FRESKY

 

Sibyla Erythrejská

Sibyla Erythrejská pochází pravděpodobně z maloasijských Erythrejí. Je to nejznámější hellénská Sibyla. Předpověděla porážku Trójanů, píše o ní Apollodóros a Herakleitos z Efezu. Michelangelo ji zachytil v momentě, kdy nerušeně ...
Celý článek

Sibyla Lybijská

Libyjská Sibyla je ze všech postav nejvýrazněji umístěná v prostoru. Michelangelo zde zároveň zvolil nejvíce komplikovanou kompozici, tzv. figuru serpentinatu. Její tělo dosahuje nejvyššího stupně spirálového otočení. Sibyla je mladá ...
Celý článek

Sibyla Kúmská

Sibyla Kúmská je v kapli umístěna přímo uprostřed řady svých kolegyň a kolegů po pravé straně od vchodu. Je ze všech nejrobustnější a nejvíce nápadná. Sibyla je pootočena bokem, zatímco ...
Celý článek

Sibyla Delfská

Delfská Sibyla patřila ke kněžkám Apollónova chrámu v Delfách a zmiňuje se o ní Plútarchos, občanským povoláním velekněz tohoto chrámu. Ze všech Sibyl na stropě v Sixtinské kapli je nejmladší ...
Celý článek

Judita a Holofernes – Zachariáš – David zabíjí Goliáše

Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  na stěně protilehlé ...
Celý článek

Noemovo opilství

Poslední freska z devíti hlavních scén uzavírá nejen vyprávění o Noemovi, ale potažmo celý příběh prvního lidstva. Námětem je několik veršů (20-27) z deváté kapitoly Genesis: I začal Noe obdělávat ...
Celý článek

Potopa

Scéna potopy vznikla jako vůbec první, kterou Michelangelo v Sixtinské kapli namaloval. Její vznik provázely technické potíže plynoucí jak z Michelangelovy nezkušenosti s malováním fresek, tak z neznalosti účinku obrovského ...
Celý článek

Noemova oběť

Jak už bylo řečeno, centrální část stropu zachycuje devět hlavních příběhů Genesis. První trojice popisuje stvoření vesmíru a planet, druhá trojice vypráví o stvoření člověka a o jeho úpadku a ...
Celý článek

Prvotní hřích a Vyhnání z ráje

"Dvojfresku" Prvotní hřích a Vyhnání z ráje namaloval Michelangelo za třináct dní. Je jedinečná už svou kompozicí nemluvě o bohaté symbolice, která však vyplývá z námětu samotného. Obraz zahrnuje dvě ...
Celý článek

Stvoření Evy

Freska Stvoření Evy byla první scénou dokončenou po výměně lešení (které obsáhlo jen polovinu délky kaple), pravděpodobně na podzim 1511. Michelangelo si tehdy (poté, co měl sám možnost spatřit svou ...
Celý článek

Stvoření Adama

Při malování stropu Michelangelo postupoval od vchodových dveří směrem k oltářní stěně, na kterou později namaloval Poslední soud. Stvoření Adama následovalo po nucené pauze v roce 1510-11, kdy bylo demontováno ...
Celý článek

Oddělení souše a vod

Tato freska je třetím výjevem, který Michelangelo namaloval, ale v Bibli se tento děj odehrává druhý den. Bůh zde odděluje vody od země. Voda je na obraze znázorněna v zadní části za ...
Celý článek

Stvoření Slunce, Měsíce a rostlin

Michelangelo zde vyobrazil třetí a čtvrtý den stvoření v příběhu Genesis. Freska byla namalována jako druhá v pořadí. Z tohoto obrazu na nás dýchne Michelangelův smysl pro humor. Ač zřejmě silně introvertní ...
Celý článek

Oddělení světla a tmy

Prostředních 9 fresek klenby tvoří nejvýznamnější část celé výzdoby. Odehrává se na nich příběh Genesis. Okolo architektonických prvků klenby umístil Michelangelo nahé mladíky tvz. Ignudi. Jsou to hrdinové a mučedníci, ...
Celý článek

Potrestání Hamana – Jonáš – Mojžíš a bronzový had

Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  nad oltářní stěnou ...
Celý článek

Poslední soud

Poslední soud nastane - podle křesťanské nauky - po druhém Kristově příchodu a po všeobecném vzkříšení mrtvých, kteří budou společně se živými s konečnou platností souzeni a bude rozhodnuto, zda přijdou ...
Celý článek