Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

DĚJINY UMĚNÍ

Benjamin Robert Haydon (1786-1846)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 22. 2. 2018

  byl anglický malíř, který se specializoval převážně na velká historická plátna, nicméně mezi jeho díly najdeme i několik soudobých námětů a portrétů. Jeho obchodní i umělecké úspěchy však byly často poznamenány nedostatkem taktu při jednání s mecenáši a podporovateli. Ze všeho nejvíce tak dával… celý text

Něžné jaro (1865)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace: 27. 1. 2018

  Obraz se objevil na výstavě Královské Akademie v roce 1865 doprovázený sonetem Algernona Swinburna. Má se za to, že postava představuje Persefonu vracející se z podsvětí, díky čemuž mohlo podle řeckého mýtu nastat jaro. Báseň byla inspirována obrazem, neodpovídá však temným tónům Sandysova obrazu, z něhož… celý text

Palazzo Schifanoia

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ Datum publikace: 29. 9. 2017

Vzdálená půl hodiny vlakem severním směrem od Bologni bývala Ferrara sídelním městem vévodů z Este, výstřední rodiny, která v období renesance působila jako hlavní politická síla. Vévodové z Este si zaplatili nejlepší umělce tehdejší doby a postavili město, které se navzdory relativně malému počtu obyvatel stalo… celý text

Září: Vítězství Vulkána, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce září je Vulcan alias řecký Hefaistos, bůh ohně, sopek a kovářství. Héfaistos, syn Dia a Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu. (Pokračování… celý text

Srpen: Vítězství Cerery, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce srpna je římská bohyně zemědělství, úrody a sklizně, manželství a smrti, bohyně Ceres. Jejím řeckým protějškem je známější Démétér, jedna z někdejších bohyň matek, jako byla např. sumerská Innana, egyptská Hathor nebo maloasijská Kybelé, se kterou jsme se setkali na… celý text

Červenec: Vítězství Jupitera, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Červencovým souhvězdím je Lev, jak ve svém díle Astronomica píše římský autor Manilius. Je to tradičně erbovní zvíře králů a vládců, proto na vítězném voze taženém dvěma Lvy vidíme vládce římského panteonu bohů Jupitera a bohyni Kybelé, která se o něj opírá zády. Kybelé pochází z… celý text

Červen: Vítězství Merkura, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce června je všestranný posel bohů Merkur, bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí… celý text

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis…. celý text

Duben: Vítězství Venuše, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace: 28. 9. 2017

    Vládkyní měsíce dubna je Venuše, bohyně lásky. Na fresce ji vidíme sedět na trůně, který zároveň funguje i jako jakýsi člun tažený párem labutí po mírně zvlněné hladině řeky. U nohou jí klečí bůh války Mars, kterého poznáme podle helmice, brnění a štítu v červených barvách jeho… celý text

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí. (Pokračování… celý text

Sibyla Erythrejská

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

Sibyla Erythrejská pochází pravděpodobně z maloasijských Erythrejí. Je to nejznámější hellénská Sibyla. Předpověděla porážku Trójanů, píše o ní Apollodóros a Herakleitos z Efezu. Michelangelo ji zachytil v momentě, kdy nerušeně otáčí stránky své knihy. Vyzařuje z ní ušlechtilost a vznešenost. Malý putti v… celý text

Sibyla Lybijská

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

Libyjská Sibyla je ze všech postav nejvýrazněji umístěná v prostoru. Michelangelo zde zároveň zvolil nejvíce komplikovanou kompozici, tzv. figuru serpentinatu. Její tělo dosahuje nejvyššího stupně spirálového otočení. Sibyla je mladá a krásná. Má nádherné hladké a témeř průsvitné orientální šaty a jemnou… celý text

Sibyla Kúmská

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

Sibyla Kúmská je v kapli umístěna přímo uprostřed řady svých kolegyň a kolegů po pravé straně od vchodu. Je ze všech nejrobustnější a nejvíce nápadná. Sibyla je pootočena bokem, zatímco nohy jsou zpříma. Nahlíží do ohromné knihy, která je jistě těžká, a Sibyla si ji proto musí opírat o opěradlo svého… celý text

Sibyla Delfská

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

  Delfská Sibyla patřila ke kněžkám Apollónova chrámu v Delfách a zmiňuje se o ní Plútarchos, občanským povoláním velekněz tohoto chrámu. Ze všech Sibyl na stropě v Sixtinské kapli je nejmladší a má nejkrásnější tvář dívky sotva čtrnáctileté s podivně smutným výrazem. Sedí na svém trůnu nad pravou… celý text

Judita a Holofernes – Zachariáš – David zabíjí Goliáše

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  na stěně protilehlé k monumentální fresce Poslední soud popisují dva příběhy: Juditin a  příběh… celý text

Noemovo opilství

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Poslední freska z devíti hlavních scén uzavírá nejen vyprávění o Noemovi, ale potažmo celý příběh prvního lidstva. Námětem je několik veršů (20-27) z deváté kapitoly Genesis: I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku… celý text

Potopa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Scéna potopy vznikla jako vůbec první, kterou Michelangelo v Sixtinské kapli namaloval. Její vznik provázely technické potíže plynoucí jak z Michelangelovy nezkušenosti s malováním fresek, tak z neznalosti účinku obrovského prostoru kaple, který Michelangelo nevzal při navrhování kompozice v úvahu…. celý text

Noemova oběť

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Jak už bylo řečeno, centrální část stropu zachycuje devět hlavních příběhů Genesis. První trojice popisuje stvoření vesmíru a planet, druhá trojice vypráví o stvoření člověka a o jeho úpadku a třetí trojice je o naději spojené s novou érou, novým počátkem, po potopě světa. Ve třetí trojici… celý text

Prvotní hřích a Vyhnání z ráje

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace: 27. 9. 2017

    „Dvojfresku“ Prvotní hřích a Vyhnání z ráje namaloval Michelangelo za třináct dní. Je jedinečná už svou kompozicí nemluvě o bohaté symbolice, která však vyplývá z námětu samotného. Obraz zahrnuje dvě samostatné scény oddělené Stromem poznání, který, jak známo, rostl přímo uprostřed zahrady… celý text

Stvoření Evy

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Freska Stvoření Evy byla první scénou dokončenou po výměně lešení (které obsáhlo jen polovinu délky kaple), pravděpodobně na podzim 1511. Michelangelo si tehdy (poté, co měl sám možnost spatřit svou práci z pohledu návštěvníka kaple) uvědomil, že vysoký počet malých postav je obtížně… celý text

Stvoření Adama

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace: 26. 9. 2017

    Při malování stropu Michelangelo postupoval od vchodových dveří směrem k oltářní stěně, na kterou později namaloval Poslední soud. Stvoření Adama následovalo po nucené pauze v roce 1510-11, kdy bylo demontováno lešení a fresky částečně odkryty. Při pohledu zdola, z hloubky třinácti metrů, si… celý text

Oddělení souše a vod

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Tato freska je třetím výjevem, který Michelangelo namaloval, ale v Bibli se tento děj odehrává druhý den. Bůh zde odděluje vody od země. Voda je na obraze znázorněna v zadní části za Bohem v levém horním rohu. Není téměř vidět, jelikož ji překrývá rozevlátý plášť, který nadnáší… celý text

Stvoření Slunce, Měsíce a rostlin

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Michelangelo zde vyobrazil třetí a čtvrtý den stvoření v příběhu Genesis. Freska byla namalována jako druhá v pořadí. Z tohoto obrazu na nás dýchne Michelangelův smysl pro humor. Ač zřejmě silně introvertní člověk, zde neváhal a namaloval Boha velmi zlidštěného. Celý výjev je prodchnutý… celý text

Oddělení světla a tmy

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Prostředních 9 fresek klenby tvoří nejvýznamnější část celé výzdoby. Odehrává se na nich příběh Genesis. Okolo architektonických prvků klenby umístil Michelangelo nahé mladíky tvz. Ignudi. Jsou to hrdinové a mučedníci, kteří vyjadřují skryté pocity. Toto rozložení vyvolává představu… celý text

Potrestání Hamana – Jonáš – Mojžíš a bronzový had

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace:

    Čtyři rohové plochy v Sixtinské kapli vyhradil Michelangelo biblickým postavám, které se nějakým způsobem zasloužily o přežití židovského národa a zabránily jeho zániku. Dvě tyto tzv. pendety  nad oltářní stěnou s freskou Poslední soud popisují vítězství nad proradným vezírem Hamanem (vlevo)… celý text

Gerrit van Honthorst (1592-1656)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 25. 9. 2017

Gerrit van Honthorst byl holandský barokní malíř žijící a tvořící mezi roky 1592 a 1656. Byl pokračovatelem Caravaggia, jehož díla studoval v Římě; patřil k tzv. utrechtské malířské škole caravaggistů kterou založil spolu s Hendrickem ter Brughenem a Dirckem van Baburenem po roce 1620 v Římě. Tento malířský směr měl… celý text

Poslední soud

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace: 13. 9. 2017

  Poslední soud nastane – podle křesťanské nauky – po druhém Kristově příchodu a po všeobecném vzkříšení mrtvých, kteří budou společně se živými s konečnou platností souzeni a bude rozhodnuto, zda přijdou do nebe či do pekla. V Bibli jsou o něm četné zmínky, ale za nejdůležitější místo se považuje… celý text

Bible Borsa d´Este

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, HISTORIE Datum publikace: 12. 9. 2017

    Nádherná Bible Borsa d´Este představuje zenit ferrarské miniaturní malby a jeden z vrcholů italského renesančního umění v oblasti iluminovaných rukopisů. Manuscript vznikl z pověření Borsa d´Este, prvního vévody z Ferrary, který jím zamýšlel ukázat nádheru domu rodiny d´Este, kterému v té době… celý text

Mona Lisa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

    KOLIKRÁT MALOVAL LEONARDO DA VINCI SVŮJ NEJSLAVNĚJŠÍ OBRAZ? BRZY VYRAZÍ NA VÝSTAVNÍ TURNÉ PO CELÉM SVĚTĚ PLÁTNO, KTERÉ BY MOC CHTĚLO BÝT DALŠÍM ORIGINÁLEM. Text: Naďa Klevisová, převzato z Hospodářských novin, magazín Víkend 23.11.2012   Švýcarská nadace  z Curychu letos na podzim… celý text

(John) Wright Barker (1864-1941)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Britský žánrový malíř proslulý zejména portréty zvířat. Narodil se v Bradfordu, kde žil až do roku 1885, kdy se poprvé stěhoval, a sice do Edwinstowe poblíž Mansfieldu v hrabství Notthingham. Zde si otevřel vlastní atelier. Adresu pak změnil ještě dvakrát, aby nakonec zakotvil v Harrogate, kde 10.3. 1941 zemřel…. celý text

Annie Louisa Swynnerton (1844-1933)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  byla anglická malířka alegorické a portrétní malby a první žena, která byla zvolena členem Královské akademie umění. Narodila se do rodiny advokáta jako jedna ze sedmi dcer. Základy malířství studovala na manchesterské Umělecké škole, kam byla přijata počátkem roku 1871; získala stipendium  v oboru olejová… celý text

Henrietta Rae (1859 – 1928)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 11. 9. 2017

  Celým jménem Henrietta Emma Ratcliffe Rae byla významná malířka pozdně viktoriánské éry. Narodila se v Hammersmithu v dnešním  západním Londýně jako sedmé (nejmladší) dítě do rodiny úředníka; její hudebně nadaná matka bývala žačkou Felixe Mendelssohna a její strýc Charles byl umělec. Výtvarné… celý text

Růže mládí (rok?)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Obraz představuje římskou bohyni krásy a lásky, původně staroitalskou bohyni jara, kterou Římané ztotožnili se starořeckou Afroditou. Venuše / Afrodita je bohyně velmi stará, její původ se odvozuje od maloasijké bohyně-matky Ištary, bohyně lásky, krásy a plodnosti; ještě starší je Innana, která byla navíc… celý text

John William Waterhouse (1849-1917)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 6. 9. 2017

  byl britský malíř známý svými obrazy ženských hrdinek z literatury a z klasické řecké mytologie. Jeho díla jsou prodchnutá jakousi snovou a romantickou náladou. Oba jeho rodiče byli malíři s působištěm v Itálii, kde se John W. Waterhouse v roce 1849 narodil. Po celý jeho život mu říkali „Nino“ – Ďěťátko. V roce… celý text

Nymfy nacházející Orfeovu hlavu (1900)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Postava Orfea, mýtického pěvce a nejlepšího hudebníka starověkého světa, provází umělce všech možných oborů již od antiky, prostupuje středověké umění, setkáváme se s ní v novověké kultuře a její stopy v umělecké tvorbě můžeme najít prakticky až do současnosti. Orfeův mýtus se v umění objevuje… celý text

Pyrrhický tanec (1869)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Pyrrhické tance byly fyzicky velmi náročné pohybové sestavy, které simulovaly boj. Tančili se proto v plné zbroji a rytmus si tančící udávali dupáním a údery mečů o štíty. Ve Spartě se je učili chlapci od sedmi let věku, kdy byli odebráni rodičům a vychováváni společně, učili se je ale i děvčata. Tyto tance… celý text

Marcus Curtius skáče do propasti (1842)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Benjamin Robert Haydon, olej na plátně 76 x 63 cm, National Gallery of Victoria, Melbourne, Austrálie   Pověst o obětní smrti mladého římského vojáka Marca Curtia byla jednou z legend snažících se vysvětlit původ jména Lacus Curtius, jezera na Římském fóru. Podle Livia se to stalo roku 362 př. n. l…. celý text

Závistivá Kirké (1892)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Námět obrazu si John Waterhouse vypůjčil z Ovidiových  Proměn.  Kirké byla dcerou boha slunce Hélia a nymfy Persé a žila na ostrově Aliaia poblíž italského pobřeží. Dny trávila tkaním nádherných látek na svém stavu, přitom si prozpěvovala svým okouzlujícím hlasem. Občas ji navštívili cestovatelé,… celý text

Andromeda (1869)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Andromeda je námět, který se v malířství pravidelně objevuje už celá staletí. Představuje archetyp dívky v nesnázích. Zejména v prudérním devatenáctém století se stává nejčastěji malovanou mytologickou postavou, protože malířům nabízela možnost namalovat ženský akt. Poynterova verze je plná smyslnosti a… celý text

Zajatá Andromaché (1888)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

    V centru obrazu vidíme ženu v tmavomodré tradičně smuteční řecké tunice, která stojí uprostřed davu jakoby schoulená do sebe a vůbec nevnímající, co se kolem ní děje. Vypadá už na první pohled neskonale smutně, ale teprve s vědomím toho, o jakou postavu se jedná, dokážeme dohlédnout až na samé… celý text

Elektra před hrobkou Agamemnóna (1868)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  A noční teprv ty rozkoše zná mé děsné lože a strastný ten dům, co nad otcem svým jsem ubohým slz již prolila, jemuž, když v cizině dlel, bůh krvavý Ares byl  nestrojil hod, ale matka má a Aigisthos s ní, ten souložník její, jak dřevaři dub, tak sekyry ranou mu rozrazí leb…   (Elektra, Sofokles  (496-406… celý text

Kleopatra (1888)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

    Jak to vlastně bylo s její pověstnou krásou, která se stala námětem tolika básní, románů, studií, divadelních her a filmů? Nejspíše nevypadala jako Egypťanka, byla přece potomkem makedonské dynastie Ptolemaiovců, mohla mít klidně modré oči a plavé vlasy. Byla to neobyčejně vzdělaná a kultivovaná žena, ze… celý text

Proserpina (1874)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Proserpina neboli Persefona byla dcerou řecké bohyně úrody a přírody Démétér. Vládce podsvětí Hádes ji doslova uloupil, když na louce trhala květiny. Dal jí ochutnat granátové jablko, čímž ji k sobě navždy připoutal. Démétér byla ze ztráty dcery zdrcena. Odmítla se starat o přírodní cykly, pole přestala… celý text

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Rossetti se narodil v Londýně jako syn politického emigranta. Umělcem se toužil stát již jako chlapec. Do dějin umění se zapsal především jako malíř a básník. Rodina a přátelé ho nazývali Gabriel, ve svých publikacích však užíval jméno Dante. Vyrůstal ovlivněn italskou literaturou; především obdivoval… celý text

Hamadryáda (1893)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Základní symbolický význam ženského aktu je přirozenost; Hamadryády jsou stromové víly. Jsou ušlechtilé, úrodné, plné možností stejně jako stromy – elegantní, robustní, s pevně vrostlými kořeny, rostou-li na nějakém nepřístupném místě, jsou divoké, vzhledem ke své dlouhověkosti symbolizují moudrost, v… celý text

Zahrada Hesperidek (1892)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Nálada tohoto krásného obrazu evokuje mírně ospalé letní odpoledne… Na obraze na první pohled zaujme strom s jablky, kolem něhož se obtáčí veliký had, což připomíná zahradu Eden před tzv. „pádem“, tj. před tím, než Eva okusila jablko ze stromu poznání, za což byla i s Adamem z Edenu vykázána… Ve… celý text

Lord Frederick Leighton (1830-1896)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Leightonovo dílo zahrnuje především historické malby, portréty, mytologické malby, plastiky. Používal syté, výrazné barvy a jemné odstíny. Narodil ve Scarborough do podnikatelské rodiny. Vzdělání získal na University College School v Londýně, malířství se vyučil u Eduarda von Steinle a Giovanniho Costy. Ve… celý text

Sir Edward Poynter (1836-1919)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Celým jménem Edward John Poynter – malíř, designér a kreslič. Narodil se v Paříži, jeho otcem byl významný anglický architekt, výtvarník a ilustrátor Ambrose Poynter. Studoval na koleji v Brightonu (Brighton College) a na škole v Ipswichi, kvůli chatrnému zdraví ji však musel opustit. Zimní měsíce trávil na… celý text

Endymiónův sen (1913)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Námětem obrazu je antický mýtus o krásném pastýři Endymiónovi, jenž prý zatoužil po Diově manželce Héře. Zeus ho za trest odsoudil k věčnému spánku. Každou noc na něj shlížela z oblohy bohyně měsíce Séléné (Artemis/Diana). Každou noc ho navštěvovala a snažila se ho probudit polibkem. Nikdy se jí to… celý text

Rybář a siréna (1857)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  „Voda hučí, voda duje, smáčí nohu nahou; srdce v něm se rozšiřuje toužebností blahou. Ona mluví, pěje, plesá; tím jest po něm veta: polo stažen, polo klesá s vezdejšího světa.“ Johann Wolfgang Goethe, Rybář   Rybář téměř připomíná Krista na kříži, na nějž ho přibíjí jeho… celý text

Amor a Psýché (1891)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Psýché je v řecké mytologii personifikace lidské duše; bývá zpodobňována  jako dívka s motýlími (obvykle však ptačími či andělskými) křídly; v řečtině je také psýché výraz pro motýla. Mýtus o Erótovi a Psýché patří k nejznámějším antickým mýtům, popisuje příběh smrtelné dívky,… celý text

Herbert Gustave Schmalz (1856 – 1935)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Pocházel ze smíšeného manželství, jeho otec byl Němec, matka Angličanka. Dostalo se mu konvenčního malířského vzdělání, nejprve na Umělecké škole v Jižním Kensingtonu, později na Královské akademii umění v Londýně, kde se sešel s  Frankem Dickseem, Stanhopem Forbesem a Arthurem Hackerem. Vzdělání dokončil… celý text

Poslední pohled královny Zenobie na Palmyru (1888)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Septimia Zenobia byla v letech 268–272 n.l. královna syrské Palmýry a vzdorocísařovna římského císaře Aureliana (270–275). Její jméno znělo v palmýrštině Bat-Zabbai, tedy dcera Zabbova. Jádrem její domény byla provincie Sýrie, s určitými přesahy do Malé Asie a severní Mezopotámie. Oficiálně uznávala… celý text

Kirké nabízí Odysseovi pohár (1891)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Řecká kouzelnice Kirké patří v umění k jednomu z nejčastěji zpracovávaných námětů, což je dáno zřejmě charakterem archetypu, který obvykle představuje, tj. osudová žena, mající v moci osudy mužů i žen. V 19. století byl tento archetyp silně na vzestupu, což samozřejmě souviselo s měnící se strukturou… celý text

Kirké (1889)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Námět pro svůj rozměrný obraz našel Wright Barker mezi antickými mýty, konkrétně v Homérově Odysseie. Zobrazuje scénu, kdy Odysseovy námořníci dorazili k ostrovu Aiaia, kde žila mocná kouzelnice Kirké. Jejím otcem byl sluneční bůh Hélios a matkou nymfa Persé, po níž Kirké zdědila kouzelnické umění. Jejímu… celý text

Kněžka v Delfách (1891)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace: 5. 9. 2017

  Kněžkám v Apollónově chrámu v Delfách se říkalo Pýthie. Možná to byl spíše úřední titul nežli jméno. Její jméno souvisí s Pythónem, hadem/drakem, synem Gaie, kterého Apollón přemohl a zabil. Drak se propadl do pukliny v zemi a Apollón pak na tomto místě založil chrám. Drak je symbolem přírodních sil a… celý text

John Maler Collier (1850 – 1934)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Narodil se jako druhý syn do aristokratické rodiny. Jeho otec,  první baron z Monkswelu byl distinguovaný právník a soudce. Johnovi se dostalo vzdělání na chlapecké kolejní škole v Etonu, městečku poblíž Windsoru, jedné z nejprestižnějších škol v Británii, a poté odjel na studia do Heidelbergu. V rozporu se… celý text

Anthony Frederick Sandys (1829-1904)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  Antonio Frederic Augustus Sands svůj talent zdědil po svém otci Anthony Sandsovi, také malíři. Začínal jako portrétista a ilustrátor poté, co získal vzdělání na norwichské škole designu. V roce 1851 se přestěhoval do Londýna, kde pracoval jako kreslič v dřevorytecké dílně.  Vedl bouřlivý osobní život; svou… celý text

Médea

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Médeia (latinsky Medea), dcera kolchidského krále Aiéta a jeho manželky Eídyie, je považována za jednu z nejmocnějších kouzelnic řeckých mýtů, do nichž významně vstoupila poté, co velká a obtížná výprava Argonautů přistála u břehů Kolchidy, aby se pod vedením Iásóna zmocnila zlatého rouna… Médeia byla… celý text

sir William Blake Richmond (1842-1921)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

  byl anglický malíř, portrétista, sochař, vitrážista a mozaikář. Narodil se v Londýně jako druhý syn George Richmonda, rovněž malíře, který byl přítelem a velkým obdivovatelem spisovatele a básníka Williama Blakea, po němž svého druhého syna pojmenoval. Chlapec měl přirozený talent, který jeho otec… celý text

Orfeův návrat z podsvětí (1885)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Obrazy Datum publikace:

  Orfeus byl největší pěvec a hudebník řeckých mýtů. Proslul také svou nesmrtelnou láskou k manželce Eurydice, kvůli níž sestoupil do podsvětí. Obraz Richmond namaloval jako svou diplomovou práci na Akademii umění v roce… celý text

Sandro Botticelli a jeho květinová oslava radosti ze života

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Galerie umění Datum publikace: 20. 8. 2017

  Botticelliho obrazy obsahují průvody zářivých postav, krásně ozdobených a popisovaných se zaujetím pro každou významnou podrobnost, jako je tvar prstu nebo prstenec vlasů. Všechny tyto postavy radostně oslavující kvetoucí přírodu, zaujímají své symbolické místo v alegorii života. Symbolický význam, který je… celý text

Vincent van Gogh

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Galerie umění, Malíři Datum publikace:

  Během svého života Vincent Van Gogh prodal jediný obraz (The Red Vineyards, 1888, Puškinovo muzeum v Moskvě). Dnes na aukcích ceny jeho artefaktů trhají finanční rekordy. Charismatický holandský malíř a kreslíř Vincent Willem van Gogh (1853–1890) byl jednou z největších osobností světového výtvarného umění… celý text

Musée d’Orsay: Akt – Další francouzská revoluce

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Galerie umění Datum publikace:

Ještě v 19. století malíři nahé ženské tělo mohli zpodobovat pouze v souvislosti s antickou kulturou nebo s tradiční sakrální tematikou. Manetova Snídaně v trávě vyvolala skandál a obraz nesměl být vystaven na reprezentativním Salonu. (Pokračování… celý text

Geniální malíř Rembrandt

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Galerie umění, Malíři Datum publikace:

Geniální malíř Rembrandt, který s podobiznami nakládal svobodně jako s astrálními portréty. Odpoutával se od reality a zachycoval vhledy do duše portrétovaných. (Pokračování… celý text

Sixtinská kaple

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Sixtinská kaple Datum publikace: 19. 8. 2017

    Vznik a historie stavby Sixtinská kaple je kaple Apoštolského paláce ve Vatikánu, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Stojí na sever od Baziliky svatého Petra, s níž je spojena Královským schodištěm, pro turisty je však přístupná pouze přes Vatikánská muzea. Je známá hlavně kvůli vnitřní… celý text

Michelangelo: Génius s magickýma rukama

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace:

     „Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.“     Michelangelo Buonarroti Michelangelo byl geniálním umělcem, posedlým hledáním dokonalosti a snahou dokázat, že je nejlepší. Disponoval bohatou představivostí a fantazií, podobu svých děl měl promyšlenou dříve, než na nich začal… celý text

Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 18. 8. 2017

  Britský malíř nizozemského původu. Vzdělání získal v Královské akademii v Antverpách. V roce 1870 se usadil v Anglii. Maloval klasické motivy – nejčastěji luxus (a také dekadenci) římského impéria, své postavy zasazoval do nádherných mramorových interiérů, na pozadí oslnivě modrého Středozemního moře… celý text

Pohlednice ze Sant Climent de Taüll

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, OSTATNÍ, Pohlednice Datum publikace: 16. 8. 2017

další obrázky >>> Sant Climent de Taüll je malinká vesnička ukrytá vysoko v Pyrenejích na území Katalánska v provincii Lleida, v kraji Alta Ribagorca (Španělsko). Dominantou osady je krásně zachovaný románský kostelík z 11. století. (Pokračování… celý text

Caravaggio

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Malíři Datum publikace: 12. 7. 2017

Malířská tvorba Michelangela Merisi, známého jako Caravaggio, je zcela ojedinělá, impozantní a enigmatická, pro malířovy současníky však mnohdy provokativní. (Pokračování… celý text

Zpět