Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

TAROT

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rubrika: TAROT, Velká arkána Datum publikace: 5. 8. 2019

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). „Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.“   Sókratés (469-399 př.n.l.) Rozhodnutí stát se poustevníkem  se často chápe špatně. Poustevník  neodchází do ústraní, protože  se cítí… celý text

Pětka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 18. 3. 2019

  Po úvodním tvůrčím rozletu se dostáváme do poloviny číselné řady a poprvé narážíme na skutečné komplikace. Jakkoli jsme měli právo se u předchozí karty za náš výkon pochválit, příliš mnoho chvály, neřku-li sebechvály samozřejmě škodí a Vesmír nám to dá záhy najevo prostřednictvím překážek… celý text

Čtyřka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 10. 8. 2018

    4 holí je kartou zaslouženého úspěchu. Z Ničeho jsme dokázali udělat Něco a máme plné právo být na sebe hrdí. Máme radost, jak se nám to povedlo, a tak tu radost radostně sdílíme s ostatními. Na většině obrázků této karty se objevuje slavnost; mohou to být dožínky, ale také svatba nebo oslava… celý text

Trojka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 13. 2. 2018

    Naděje, nervozita, napětí. I tak by se dal ve stručnosti popsat obrázek na kartě 3 holí. Po nečekaném přídělu kreativity a smysluplném plánování nyní přichází chvíle prvního zúčtování. Vyslali jsme signál, že se u nás něco nového děje – to jsou ty lodě odplouvající z přístavu… celý text

Dvojka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 12. 2017

Po mohutném zážehu esa, kdy jsme se vznášeli na oblaku euforie, se ve dvojce holí dostavuje zklidnění, ale nejsme to ještě my, kdo zatáhl za brzdu. To na nás jen osud přátelsky kývá, abychom se ve své bezbřehé radosti zastavili a začali přemýšlet. Musíme s tím ohněm totiž něco udělat, jinak nám louč shoří a oheň… celý text

Eso holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 8. 12. 2017

  Eso holí představuje stejně jako všechna esa počátek. Obvykle řadu karet malých arkán otevírá, tzn. koupíte-li si nový tarotový balíček bude z malých arkán v pořadí jako první. Všechna esa malých arkán jsou obvykle vnímána jako velmi pozitivní karty. Představují nový podnět, vzruch přicházející do… celý text

Tematické sady: Literární a filmová klasika

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 6. 11. 2017

  Příběhy karet a příběh tarotu by nebyl úplný, kdybychom vynechali poslední okruh, a tím jsou (můžeme-li je tak nazvat) kultovní sady neboli sady na kultovní témata literární či filmová. Není jich zase tolik, kolik by člověk možná čekal, vzhledem k tomu, jak se dnes všichni ohání slovem „kultovní“. Tyto… celý text

Tarot a dědictví antiky

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 30. 9. 2017

  Čtvrtým okruhem, kterému se zde budeme věnovat, je oblast na jih od Evropy, oblast, která se stala kolébkou moderní evropské civilizace – Egypt a na něj navazující kultura antiky a později byzance. Podle Hérodota „je Egypt darem Nilu“ a tarot je možná darem Egypta. Podle esoterní tradice sahají počátky tarotu… celý text

Září: Vítězství Vulkána, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace: 29. 9. 2017

    Regentem měsíce září je Vulcan alias řecký Hefaistos, bůh ohně, sopek a kovářství. Héfaistos, syn Dia a Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu. (Pokračování… celý text

Srpen: Vítězství Cerery, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce srpna je římská bohyně zemědělství, úrody a sklizně, manželství a smrti, bohyně Ceres. Jejím řeckým protějškem je známější Démétér, jedna z někdejších bohyň matek, jako byla např. sumerská Innana, egyptská Hathor nebo maloasijská Kybelé, se kterou jsme se setkali na… celý text

Podivná karta 2 holí

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

  Obrazy a sochy svatého Rocha roztroušené po celé Evropě vyvolávají u nezasvěcených smích i velký údiv. Světec nadzdvihuje svou zřasenou tuniku, aby ukázal krůpěje krve tekoucí po vnitřní straně stehen. Doprovází jej pes, jehož tlama je na dvou místech viditelně vyboulená. Lidová legenda tento světcův atribut… celý text

Červenec: Vítězství Jupitera, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Červencovým souhvězdím je Lev, jak ve svém díle Astronomica píše římský autor Manilius. Je to tradičně erbovní zvíře králů a vládců, proto na vítězném voze taženém dvěma Lvy vidíme vládce římského panteonu bohů Jupitera a bohyni Kybelé, která se o něj opírá zády. Kybelé pochází z… celý text

Červen: Vítězství Merkura, Cosmé Tura

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Regentem měsíce června je všestranný posel bohů Merkur, bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí… celý text

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis…. celý text

Duben: Vítězství Venuše, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace: 28. 9. 2017

    Vládkyní měsíce dubna je Venuše, bohyně lásky. Na fresce ji vidíme sedět na trůně, který zároveň funguje i jako jakýsi člun tažený párem labutí po mírně zvlněné hladině řeky. U nohou jí klečí bůh války Mars, kterého poznáme podle helmice, brnění a štítu v červených barvách jeho… celý text

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

Rubrika: DĚJINY UMĚNÍ, Golden Tarot of Renaissance, Náměty karet, TAROT Datum publikace:

    Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí. (Pokračování… celý text

Tarot Karla VI.

Rubrika: Golden Tarot of Renaissance, TAROT Datum publikace:

    Základem této sady je karetní hra, která byla už před mnoha lety pojmenována jako Tarot Karla VI. Je vzácným příkladem luxusní karetní hry, která se objevila v době italské renesance a jíž je nám známo zhruba dvacet druhů. Z původních 78 listů tohoto souboru se jich dochovalo 17. Jejich spojení… celý text

Poslední večeře a Da Vinci Tarot

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 25. 9. 2017

    Da Vinci tarot je tarotová sada namalovaná podle výtvarných děl renesančního génia. Obrazy jsou vyvedené ve zvláštních kouřových odstínech, což je zřejmě odkaz na techniku sfumato v níž byl mistr (jako ostatně ve všem); na kartách najdete také Leonardovy technické nákresy, anatomické studie a zápisky z… celý text

Králové

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

    Jako archetyp je král logicky zobrazením základního mužského principu, je protipólem královny a zároveň jejím partnerem. A podobně jako se předchozí dvorní karty zrcadlí v obrazech velkých arkán (pážata v Bláznovi, rytíři ve Vozu a královny v Císařovně), odráží se v králích čtyřmi… celý text

Královny

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  Tarotové královny představují třetí úroveň poznání a vyspělosti a odráží se v nich čtyřmi různými způsoby základní ženský archetyp, a to je Císařovna. Královna má navíc jednu zajímavou vlastnost: může být královnou matkou, královnou manželkou nebo prostě královnou. Ze všech dvorních karet má… celý text

Rytíři

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  V tarotu rytíři představují pohyb a dynamiku. V návaznosti na charakter svého živlu jsou aktivně působící silou, která nějakým způsobem „rozjede“ události, nastartuje nějaký proces. Tradičními symboly jsou atributy rytíře: kůň, brnění, zbraň. Symbolizují především sílu, odvahu, statečnost,… celý text

Pážata

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

    Archetyp pážete v tarotu reprezentuje nezralé energie, počáteční a nenápadné signály rodící se záležitosti. Představují odrostlejší děti, dalo by se říci teenagery a velmi mladé lidi. Jsou to poslové a pomocníci. Jejich symbolika se odvíjí od jejich živlu – pohárů, holí, mečů a pentaklů…. celý text

Dejme cihlu k cihle

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 24. 9. 2017

SYMBOLIKA STAVEB, MÍST A PROSTŘEDÍ Poslední okruh tarotové symboliky a zároveň poslední část našeho seriálu věnujeme strukturám, kterým jejich podobu vtiskly lidské ruce. V tarotových kartách jsou doslova a do písmene všudypřítomné, ať už se jedná o stavby všední či posvátné, místa určená k obývání nebo… celý text

Fauna a Flora

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

ZVÍŘECÍ A ROSTLINNÁ SYMBOLIKA   Druhý velký okruh tarotové symboliky lze zahrnout pojmem příroda. Zvířata byla člověku od počátku zdrojem potravy, oblékala ho a později se stala zdrojem energie. Jiná zvířata ho ohrožovala a naplňovala bázní. Je tedy celkem logické, že byla zvířata posvátná a pro… celý text

Šaty dělají člověka

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 23. 9. 2017

SYMBOLIKA OD HLAVY AŽ K PATĚ   Postavy na tarotových kartách jsou někdy záměrně namalovány tak, že nelze jednoznačně určit má-li to být muž či žena. Pak je vodítkem jejich oděv. Svým oděvem vysílá každý člověk směrem k ostatním jasný signál a oděv se tak stává jedním ze základních prostředků… celý text

Mytologické sady: Svět východu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

Za další samostatnou tarotovou kapitolu můžeme považovat sady inspirované východními kulturami, jejichž pohled na svět je postaven na zcela odlišném vidění a vnímání okolního světa, než jak to známe z našeho kulturního okruhu. Nejedná se o koncept našeho západního pojetí (které je založeno na diskusi, sporu a… celý text

Císařovy nové šaty

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 22. 9. 2017

  HISTORIE OBLÉKÁNÍ, MÓDA A TAROT. „Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ A tak Bůh vyhnal Adama a… celý text

Z masa a kostí

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

LIDSKÉ TĚLO A JEHO ČÁSTI. Lidskému tělu a jeho částem byl odjakživa přikládán symbolický význam, obvykle na základě podobnosti. V mnoha mýtech se lze setkat s představou, že svět byl stvořen z různých částí člověka… Pdf soubor ke stažení     Hlava, potažmo hlava bez těla, se v umění i v… celý text

Ecce, homo!

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace: 21. 9. 2017

POSTAVY, PROFESE, ČINNOSTI A GESTA. Jestliže je tarot systémem obrazů ilustrujících generační zkušenosti lidstva a dosažené poznání, pak jednotlivé osoby v něm vyobrazené musí logicky vycházet ze života, ze společnosti, ze světa, který člověka obklopoval a obklopuje. Na psychologické úrovni tyto postavy symbolizují… celý text

Symboly v tarotových kartách

Rubrika: Symboly a symbolika, TAROT Datum publikace:

  Ústředním tématem tarotu je ČLOVĚK; o něm, o nás to celé je. Člověk je „mírou všech věcí. Jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou“ (Protágorás z Abdér). Člověk je svrchovaným tvorem (alespoň v té naší fyzické dimenzi), on pojmenovává věci a dává jim ve svém světě místo, on je staví do… celý text

Mytologické sady: Svět západu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace: 20. 9. 2017

      Nahoře: Akron Tarot, Charles Frey&Siegfried Otto Hüttengrund, 2004 je světem nově objevených prastarých kultů oděných do moderního hávu; odkazuje k šamanismu, tzv. novému pohanství, k čarodějnicím, bylinkám a magii. Částečně se prolíná i se světem keltů a zejména druidů, o kterých jste si mohli… celý text

Mytologické sady: Svět severu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

       NAHOŘE: Tarot severních stínů (zleva Ódin, Cernunnos, Thor, Yggdrasil, Lancelot & Guinevere, Perceval) V lednovém pokračování našeho cyklu o tematických tarotových sadách se blíže seznámíme se snad nejpestřejší nabídkou, a tu skýtají sady inspirované konkrétními mytologickými okruhy. Ty lze… celý text

Umění v tarotu

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

  Nahoře: Da Vinci tarot V dnešním pokračování seriálu o tarotových sadách se dostáváme k poměrně specifickému žánru, a tím jsou sady vytvořené podle nebo přímo z uměleckých děl. V naprosté většině případů se jedná o díla výtvarná, tedy obrazy, fresky, sochy… ale najdete i sady, které odkazují k… celý text

Pohádkové sady aneb Bylo-nebylo…

Rubrika: Náměty karet, TAROT Datum publikace:

Naši cestu za poznáním tarotových karet jsme zahájili řádně v historických knihách a archivech; objevili jsme, že tarot není samoúčelný výmysl, ale že přirozeně vyplynul ze společenské potřeby, ať už jejím zdrojem byla touha si hrát, vzdělávat se anebo poznat budoucnost. Původně seriózně myšlené obrazy… celý text

BLÁZEN: Počátek

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 19. 9. 2017

  „Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí…“    Obušku z pytle ven!, česká filmová pohádka, 1959) Archetyp životního poutníka s duší nevinného dítěte, klikař nad nímž ostražitě bdí Štěstěna osobně. Při… celý text

I. MÁG: Schopnosti

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Vezměte trochu vody, přidejte cukr, nasyťte ji CO2 a nalijte do plechovky. Náklady budou pravděpodobně nižší než čtvrťák. Napište na plechovku Coca-cola a můžete si říct o dolar.“  Kjell A. Nördström  (švédsko-norský kostymér *1962) Mág představuje princip univerzální síly či schopností,… celý text

II. VELEKNĚŽKA: Intuice

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas.“  Steve Jobs, americký programátor a podnikatel Velekněžka je ve své podstatě velmi ženskou a dalo by se říci i velmi intimní kartou. V tarotu zastupuje princip Tušeného, Skrytého. Něčeho, co není na povrchu vidět, ale přesto si to… celý text

III. CÍSAŘOVNA: Plodnost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  “Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne.”  (Marguerite Gardiner, irská spisovatelka) Žena s dítětem představuje základní mytologický obraz. První zkušeností každého z nás je setkání s mateřským tělem. V dávnověku Evropa neměla bohy. Velká bohyně… celý text

IV. CÍSAŘ: Odpovědnost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.“ Stefan Zweig (rakouský spisovatel, 1881-1942) S kulturou prvních pastevců a zemědělců se objevuje archetyp ústřední mužské autority, který souvisí s archetypem pastýře, jenž byl později spojen s titulem krále a s boží reprezentací; panovník… celý text

V. VELEKNĚZ: Moudrost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.“  Cicero (římský filosof a státník, 106-43 př.n.l. ) Klíčem k této kartě překvapivě není konkrétní víra v jednoho konkrétního boha pojímaná prostřednictvím nějaké instituce, ale spíše tradice a rituály s ní spojené. Prostřednictvím… celý text

VI. MILENCI: Láska

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  Láska je jako voda. Všude kam se dostane, po sobě zanechá stopu… Sedmá karta Velkých arkán s číslem šest patří, alespoň pokud jde o její obrazové ztvárnění, k těm nejvíce rozmanitým a v tarotových sadách se díky tomu jmenuje různě: Rozhodnutí, Volba, Zamilovaný/Zamilovaní, Milenci… Různé speciální… celý text

Michelangelo tarot

Rubrika: Michelangelo tarot, TAROT Datum publikace: 13. 9. 2017

  Karty a jejich předlohy…    Celá sada k prohlédnutí    objednat si ji můžete např. zde   Michelangelo tarot jsou na pohled velmi pěkné karty v pastelových barvách. Na všech obrázcích je světle modré pozadí a karty tak působí jakýmsi „nebeským“ dojmem. Postavy jsou nakreslené v typickém… celý text

VII. VŮZ: Odvaha

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Kdo nemá odvahu rikovat, nikdy v životě ničeho nedosáhne.“  Muhammad Ali, am. boxer Ve výkladu karta Vůz obvykle naznačuje, že je čas vydat se na cestu… Také může říkat, že události už jsou v pohybu a my toho jsme nebo budeme součástí. Nevíme, kam nás naše mnohdy nečekaná cesta zavede ani jak bude… celý text

VIII. SÍLA: Moc

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 9. 2017

  AKTUALIZOVANÁ VERZE ČLÁNKU Z RUBRIKY TAROT / VÝZNAMY KARET doplněná o prezentaci z Tarotové konference 2018 (Pokračování… celý text

Co je tarot?

Rubrika: TAROT Datum publikace: 6. 9. 2017

  Původně byl tarot používán k věštění budoucnosti, podobně jako mariášové, cikánské nebo jiné karty. Jeho skutečný původní účel však není znám.   Dnes je k tarotu přistupováno mnoha různými způsoby, nejčastěji jako k pomůcce, při osobnostním rozvoji, přibývá i psychologů a koučů,… celý text

IX. POUSTEVNÍK: Krása samoty

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 1. 8. 2017

  „Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.“   Sókratés (469-399 př.n.l.) Rozhodnutí stát se poustevníkem  se často chápe špatně. Poustevník  neodchází do ústraní, protože  se cítí odvržen, protože nemá nic lepšího na práci než se potulovat po horách… celý text

Tenkrát v Marseille

Rubrika: TAROT Datum publikace: 31. 7. 2017

  V minulém díle jsme si řekli něco málo o historii prvních hracích a tarotových karet, v dnešním povídání se podíváme trochu podrobněji na několik zásadních tarotových souborů, z nichž moderní tarot vzešel… Prvním typem dodnes oblíbených tarotů je tzv. Marseilleský tarot. Na první pohled zdánlivě… celý text

Příběh tarotu

Rubrika: TAROT Datum publikace:

  Počátky tarotu se stejně jako všechny jiné počátky ztrácejí v mlze a v šeru. Otázka počátku, přesněji řečeno přesného počátku, člověka vždycky vzrušovala, dnes možná mnohem víc než před dávnými věky. Má-li totiž něco svůj jasně daný a uznávaný počátek, má to i legitimitu, což ovšem… celý text

X. KOLO ŠTĚSTÍ: Náhoda

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 13. 7. 2017

  „O Fortuna, velut luna statu variabilis… (Ó Štěstěno, jsi jak Měsíc proměnlivá…)“   Carmina burana , soubor básní z 11. – 13. století Toto je poměrně obtížná karta pro interpretaci. Nejčastěji hovoří o zásazích osudu. O něčem, co se nám stane a co nemůžeme ovlivnit – o zásazích zvenčí…. celý text

XI. SPRAVEDLNOST: Rovnováha

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  “Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si pekli ty slabší jako ryby na rožni. Nikomu by nic nepatřilo a svět by byl vzhůru nohama.“     (Manuův zákoník, 1. tisíciletí př. n. l.) Karta Spravedlnost v tarotu zastupuje princip rovnováhy, vyrovnání a absolutní spravedlnosti,… celý text

XII. VISELEC: Oběť

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „…kvůli vám se vzdávám trůnu,klenotů i katedrál…“   Noc na Karlštejně Viselec přináší dobrovolnou oběť, aby získal něco, co má pro něj skutečný význam. Říká nám, že jsme dospěli na rozcestí a že se musíme rozhodnout co je důležité a co již pozbylo svou cenu. Představuje mezník ve… celý text

XIII. SMRT: Kouzlo proměny

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Co jste Vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i Vy.“    Legenda o třech živých a třech mrtvých, fr. středověká legenda Smrt v tarotové kartě neznamená smrt v pravém slova smyslu. Znamená transformaci a změnu. Zbavení se všeho starého a nepotřebného, co nám brání žít život naplno v lásce a světle. Je… celý text

XIV. MÍRNOST: Umění kompromisu

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 7. 2017

  „Mírou všech věcí je člověk. Jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou.“   Protágorás z Abdér Mírnost, vsobě zahrnuje několik významových vrstev a tematických okruhů. Její název nesouvisí s mírností ve smyslu temperamentu či povahy, ale s umírněností, tedy ovládáním, sebekontrolou a schopností… celý text

XV. ĎÁBEL: Pokušení

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nejlepší způsob jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.“    Lucius Annaeus Seneca Ďábel je karta plná rozporů a většina vykladačů se zaměřuje na temné projevy, úskočnost a zradu. Ďábel je popisován jako bytost, která nám ukazuje vlídnou a milou tvář, ale je to jen maska, která zakrývá… celý text

XVI. VĚŽ: Katastrofa

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Stultum est timere quod vitare non potes (Je hloupé se bát věcí, kterým se nevyhneš)“. Latinské přísloví Karta Věž je obrazem archetypu, kdy si budujeme pomyslnou stavbu, která nás má nejen chránit, ale má být také zárukou stability klid u a bezpečí. Bohužel nic takového nemůžeme v našich podmínkách… celý text

Moje sady

Rubrika: OSTATNÍ, TAROT Datum publikace:

Sbíráte tarotové karty? Já ano a myslím, že každý, kdo si s tarotem jednou něco  začne, se tomu dříve nebo později nevyhne. Čím lépe totiž dokážete číst obrazy na nich vyvedené, tím více dovedete ocenit skrytý vtip i nečekanou pointu a tyto jiné sady vás začnou lákat. Jak sady přibývají, frekvence, s níž se k… celý text

XVII. HVĚZDA: Naděje

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme “   (Židům 11,1) Hvězda je velmi pozitivní karta. Představuje moudrost, sebepoznání, intuici, inspiraci, ideály, sebedůvěru. Nabízí spoj ení s univerzální inteligencí, naději a víru ve vyšší smysl života…. celý text

XVIII. MĚSÍC: Iluze

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci a myšlenky nejsou myšlenky jen převlečenej pocit…“   Sk. Lucie Luna je symbolem něčeho, co se neustále mění, a přece zůstává konstantní, pevné a stálé – dokonce i když se změní, zůstává táž. Kombinovaný význam této karty znamená určité… celý text

XIX. SLUNCE: Já První

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě.“   Romaine Rolland Karta v tarotu symbolizuje především světlo. Světlo je sebedůvěra, radost a optimismus. Úspěch, vitalita a zdraví. Protože přesně tak se cítíme, když je venku hezky a sluníčko. Světlo je ale také poznání a pochopení…. celý text

XX. SOUD: Druhá šance

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Ani do bran pekel odcházet se nemá beze slůvka promiň…“   z muzikálu Dracula Podle kosmického zákona je každý z nás souzen za své činy, tato karta symbolizuje odměny a tresty, jichž se nám dostává podle skutečné váhy našich činů. Vyjadřuje nutnost, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky…. celý text

XXI. SVĚT: Dokončení

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

„Jsme to, co si myslíme. Myšlenkami tvoříme svět.“   Siddhárta Gautama Buddha Karta Svět mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam logicky zdánlivě nedává smysl. Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich… celý text

Zpět