Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot of Delphi: popis a význam karet Malých arkán

Kliknutím na „Obraz“ a „Malíř“ zobrazíte podrobnější článek… Zatím ne u všech karet, ale pracuji na tom ?

 

Eso mečů

 

Přiřazené významy:
Rozhodnutí (se pro něco), odhodlání, soustředění, jasná mysl & silná vůle, rafinova-nost, strategie, (vysoký) intelekt

Obraz: Kleopatra, 1888

Malíř: John William Waterhouse

Dvojka mečů

 

Přiřazené významy:
Otočit se k problémům záda, nevidět je, uzavřít se do sebe

 

 

Obraz: Smutná básnířka, 1890

Malíř: Lord Frederick Leighton

Trojka mečů

 

Přiřazené významy:
Smutek, žal, bolest, prozření přinášející bolest i vykoupení

 

 

Obraz: Elektra před hrobkou Agamemnóna, 1868/69

Malíř: Lord Frederick Leighton

Čtyřka mečů

 

Přiřazené významy:
Odpočinek, siesta

 

 

 

Obraz: Polední podřimování, 1888

Malíř: Lawrence Alma-Tadema

Pětka mečů

 

Přiřazené významy:
Tvrdost, syrovost, arogance, vyšinutost, hrdost, nepod-dajnost

 

 

 

Obraz: Klytaimnestra, 1882

Malíř: John Collier

Šestka mečů

 

Přiřazené významy:
Únik před problémy, dokázat odolat svodům

 

 

 

Obraz: Odysseus a Sirény, 1909

Malíř: Herbert James Draper

Sedmička mečů

 

Přiřazené významy:
Nečestné jednání, postranní úmysly, krádež, zrada

 

 

 

 

Obraz: Dianiny družky, 1865

Malíř: Edward Poynter

Osmička mečů

 

Přiřazené významy:
Bezmoc, být obětován, vysta-ven nebezpečí, spoután

 

 

 

 

Obraz: Andromeda, 1869

Malíř: Edward Poynter

Devítka mečů

 

Přiřazené významy:
Velké obavy, bojovat až do konce, statečnost

 

 

 

Obraz: Věrnost až za hrob, 1898

Malíř: Herbert James Draper

Desítka mečů

 

Přiřazené významy:
Pád, neslavný konec, potrestaná pýcha, smrt ideálu

 

 

 

Obraz:  Nářek pro Ikara, 1898

Malíř: Herbert James Draper