Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot of Delphi: popis a význam karet Malých arkán

Kliknutím na „Obraz“ a „Malíř“ zobrazíte podrobnější článek… Zatím ne u všech karet, ale pracuji na tom ?

 

Eso holí

 

Přiřazené významy:
Tanec, energie, vášeň, radost

 

 

 

 

Obraz: Vinobraní, 1877

Malíř: Lawrence Alma-Tadema

Dvojka holí

 

Přiřazené významy:
uvažování, přemítání, porovnávání dvou variant

 

 

 

 

Obraz: Vyhlídka, 1913

Malíř: John Villiam Godward

Trojka holí

 

Přiřazené významy:
Být sám sebou, sám se sebou spokojen, optimismus, radost z práce

 

 

 

Obraz: Pasačka koz, ?

Malíř: Edith Ridley Corbet

Čtyřka holí

 

Přiřazené významy:
Radost a veselí

 

 

Obraz: Na cestě do chrámu bohyně Ceres: Jarní slavnost, 1879

Malíř: Lawrence Alma-Tadema

Pětka holí

 

Přiřazené významy:
Zápas, utkání, měření sil

 

 

 

 

Obraz:  Hráčka Badmintonu, 1868-70

Malíř: Albert Joseph Moore

Šestka holí

 

Přiřazené významy:
Oslava, (sebe)prezentace, úspěch a uznání za něj, úcta, sláva

 

Obraz: Titův triumf: Rod Flaviů, 1885

Malíř: Lawrence Alma-Tadema

Sedmička holí

 

Přiřazené významy:
Sebeobrana, postavit se někomu, odmítat návrhy

 

 

 

Obraz: Penelopa a nápadníci, 1900

Malíř: Victor John Robertson

Osmička holí

 

Přiřazené významy:
Radost, návrat, vše teď půjde lehčeji

 

 

Obraz: Návrat Persefony, 1891

Malíř: Lord Frederick Leighton

Devítka holí

 

Přiřazené významy:
Smutné, odevzdané čekání, trpělivost, připravenost, neodvratnost

 

 

 

Obraz: Persefona, 1874

Malíř: DAnte Gabriel Rossetti

Desítka holí

 

Přiřazené významy:
Těžká dřina, síla jednoty, odhodlání

 

 

 

 

Obraz: Katapult, 1868

Malíř: Sir Edward Poynter