Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot of Delphi

Tarot of Delphi neboli Delfský tarot jsou jedny z nejkrásnějších karet, které můžete mít. Pojmenování je nasnadě hned ze dvou důvodů: tím prvním je věštecká tradice starověkého řeckého města a tím druhým jsou náměty obrazů, které si autorka balíčku do svého souboru karet vybrala. Jejich autory jsou vesměs malíři britské školy eduardovského a viktoriánského období, tedy let zhruba od poloviny 19. století do první světové války, kteří malovali převážně klasické motivy z antických mýtů. Archeologie se tehdy stávala nanejvýš populární vědou, starověk vstával z mrtvých a kultura Orientu byla v módě…  pokračování textu

 

Věštírna v Delfách

 

byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fókidě, asi 150 km severozápadně od Athén. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem prý byl nápis Gnóthi seauton („Poznej sám sebe“) a Méden agán („Ničeho příliš“)…

více >>>