Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Golden Tarot of Renaissance

 

 

Základem této sady je karetní hra, která byla už před mnoha lety pojmenována jako Tarot Karla VI. Je vzácným příkladem luxusní karetní hry, která se objevila v době italské renesance a jíž je nám známo zhruba dvacet druhů. Z původních 78 listů tohoto souboru se jich dochovalo 17. Zrekonstruovány byly karty Mág, Velekněžka, Císařovna, Kolo štěstěny, Ďábel a Hvězda. Návrhem nových obrazů na kartách byl pověřen Giordano Berti. Ten jako předlohu použil i tarot Hercula I. d´Este (dnes v muzeu v Castellu Ursino v Katánii) a Leberův tarot (dnes Státní knihovna v Rouenu). Nechal inspirovat freskami v tzv. „Síni měsíců“ v Paláci Schifanoia (Palác radosti) ferrarského vévody Borsa d´Este. Tyto fresky byly vytvořeny mezi roky 1469 – 1471.

 

celý článek…

Palazzo Schifanoia

na ulici Via Scandiana je  jeden z největších paláců ve Ferraře. Patřil rodině Este a je vyzdoben freskami od Cosima Tury a dalších ferrarských umělců. V nádherné Síni měsíců (Salone dei mesi) se rolety nechávají stažené, aby byly chráněny barvy na freskách, a místnost se zdá tichá a prázdná v porovnání s výjevy zobrazenými na stěnách. Účastníkem mnoha dvorských scén je Borso d´Este obklopený svými přáteli a loveckými psy, spolu se skupinou hudebníků, tkalců a vyšívačů, u jejichž nohou v trávě se pasou bílí králíci. Nad každou částí je znázorněn znak zvěrokruhu a různé mytologické náměty.

 

Výsledek obrázku pro palazzo schifanoia

Celý článek

Fresky

 

Výklady k freskám

Každý obraz (freska) je rozčleněn do tří pásů (registrů). Nejhořejší registr zobrazuje na vítězném voze jedoucího boha zasvěceného určité planetě nebo měsíci v roce, kterého doprovází jeho tzv. „planetární děti“. Pod tímto pojmem chápali astrologové v období středověku a raného novověku příslušníky těch profesí, které byly k dané planetě přiřazené, resp. profesí, které nejčastěji vykonávali lidé, v daném znamení narození. Ve spodním registru jsou ilustrace ze života Borsa d´Este…

___________________________________________________________

 

Březen: Vítězství Minervy, Francesco del Cossa

 

 

Vládkyní měsíce března je Minerva, římská bohyně moudrosti, která v průběhu pozdní antiky a středověku přejala rysy řecké Pallas Athény. Stejně jako její řecký protějšek nosí i Minerva prsní štít zvaný aigida s hlavou gorgony Medúsy, kterou zabil Perseus, v ruce drží kopí. (Pokračování textu…)

Duben: Vítězství Venuše, Francesco del Cossa

 

 

Vládkyní měsíce dubna je Venuše, bohyně lásky. Na fresce ji vidíme sedět na trůně, který zároveň funguje i jako jakýsi člun tažený párem labutí po mírně zvlněné hladině řeky. U nohou jí klečí bůh války Mars, kterého poznáme podle helmice, brnění a štítu v červených barvách jeho planety. Bůh ovládnutý láskou je řetězem připoután k bohyni. (Pokračování textu…)

Květen: Vítězství Apollóna, Francesco del Cossa

 

 

V květnu Slunce vstupuje do znamení Blíženců (21.5). K této skutečnosti odkazuje na fresce řada zjevných i méně nápadných detailů. Manilius Phoebus odvozoval, že regentem tohoto měsíce je Apollón, řecký bůh slunce, rozumu, světla a jara. Jeho dvojčetem byla bohyně měsíce a lovu Artemis.  Apollón lidem dokáže způsobit náhlé onemocnění nebo smrt (býval spojován s morem a brán zároveň jako ochránce proti němu). Je také bohem pastýřů, neboť podle řecké mytologie přisoudil kdysi kravám krále Adméta (jejichž stáje musel v rámci otcovského trestu vyčistit) schopnost rodit telata po dvou jako odměnu za Admétovu laskavost. (Pokračování textu…)

Červen: Vítězství Merkura, Cosmé Tura

 

 

Regentem měsíce června je všestranný posel bohů Merkur, bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí může na lidi seslat smrt i spánek. (Pokračování textu…)

Červenec: Vítězství Jupitera, Cosmé Tura

 

 

Červencovým souhvězdím je Lev, jak ve svém díle Astronomica píše římský autor Manilius. Je to tradičně erbovní zvíře králů a vládců, proto na vítězném voze taženém dvěma Lvy vidíme vládce římského panteonu bohů Jupitera a bohyni Kybelé, která se o něj opírá zády. Kybelé pochází z Frýgie (území dnešního Turecka), kde byla uctívána jako bohyně plodnosti. Sídlila v divokých horách a byla uctívána jako Velká Matka. (Pokračování textu…)

Srpen: Vítězství Cerery, Cosmé Tura

 

 

Regentem měsíce srpna je římská bohyně zemědělství, úrody a sklizně, manželství a smrti, bohyně Ceres. Jejím řeckým protějškem je známější Démétér, jedna z někdejších bohyň matek, jako byla např. sumerská Innana, egyptská Hathor nebo maloasijská Kybelé, se kterou jsme se setkali na předchozí fresce pro měsíc červenec. (Pokračování textu…)

Září: Vítězství Vulkána, Cosmé Tura

 

 

Regentem měsíce září je Vulcan alias řecký Hefaistos, bůh ohně, sopek a kovářství. Héfaistos, syn Dia a Héry, bůh ohně a božský kovář, se narodil jako slabé a chromé dítě. Když Héra uviděla takového neduživého syna, rozhněvala se a svrhla jej z Olympu. (Pokračování textu…)