Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Významy karet

Pětka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 18. 3. 2019

  Po úvodním tvůrčím rozletu se dostáváme do poloviny číselné řady a poprvé narážíme na skutečné komplikace. Jakkoli jsme měli právo se u předchozí karty za náš výkon pochválit, příliš mnoho chvály, neřku-li sebechvály samozřejmě škodí a Vesmír nám to dá záhy najevo prostřednictvím překážek… celý text

Čtyřka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 10. 8. 2018

    4 holí je kartou zaslouženého úspěchu. Z Ničeho jsme dokázali udělat Něco a máme plné právo být na sebe hrdí. Máme radost, jak se nám to povedlo, a tak tu radost radostně sdílíme s ostatními. Na většině obrázků této karty se objevuje slavnost; mohou to být dožínky, ale také svatba nebo oslava… celý text

Trojka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 13. 2. 2018

    Naděje, nervozita, napětí. I tak by se dal ve stručnosti popsat obrázek na kartě 3 holí. Po nečekaném přídělu kreativity a smysluplném plánování nyní přichází chvíle prvního zúčtování. Vyslali jsme signál, že se u nás něco nového děje – to jsou ty lodě odplouvající z přístavu… celý text

Dvojka holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 12. 2017

Po mohutném zážehu esa, kdy jsme se vznášeli na oblaku euforie, se ve dvojce holí dostavuje zklidnění, ale nejsme to ještě my, kdo zatáhl za brzdu. To na nás jen osud přátelsky kývá, abychom se ve své bezbřehé radosti zastavili a začali přemýšlet. Musíme s tím ohněm totiž něco udělat, jinak nám louč shoří a oheň… celý text

Eso holí

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 8. 12. 2017

  Eso holí představuje stejně jako všechna esa počátek. Obvykle řadu karet malých arkán otevírá, tzn. koupíte-li si nový tarotový balíček bude z malých arkán v pořadí jako první. Všechna esa malých arkán jsou obvykle vnímána jako velmi pozitivní karty. Představují nový podnět, vzruch přicházející do… celý text

Králové

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 25. 9. 2017

    Jako archetyp je král logicky zobrazením základního mužského principu, je protipólem královny a zároveň jejím partnerem. A podobně jako se předchozí dvorní karty zrcadlí v obrazech velkých arkán (pážata v Bláznovi, rytíři ve Vozu a královny v Císařovně), odráží se v králích čtyřmi… celý text

Královny

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  Tarotové královny představují třetí úroveň poznání a vyspělosti a odráží se v nich čtyřmi různými způsoby základní ženský archetyp, a to je Císařovna. Královna má navíc jednu zajímavou vlastnost: může být královnou matkou, královnou manželkou nebo prostě královnou. Ze všech dvorních karet má… celý text

Rytíři

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  V tarotu rytíři představují pohyb a dynamiku. V návaznosti na charakter svého živlu jsou aktivně působící silou, která nějakým způsobem „rozjede“ události, nastartuje nějaký proces. Tradičními symboly jsou atributy rytíře: kůň, brnění, zbraň. Symbolizují především sílu, odvahu, statečnost,… celý text

Pážata

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

    Archetyp pážete v tarotu reprezentuje nezralé energie, počáteční a nenápadné signály rodící se záležitosti. Představují odrostlejší děti, dalo by se říci teenagery a velmi mladé lidi. Jsou to poslové a pomocníci. Jejich symbolika se odvíjí od jejich živlu – pohárů, holí, mečů a pentaklů…. celý text

BLÁZEN: Počátek

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 19. 9. 2017

  „Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí…“    Obušku z pytle ven!, česká filmová pohádka, 1959) Archetyp životního poutníka s duší nevinného dítěte, klikař nad nímž ostražitě bdí Štěstěna osobně. Při… celý text

I. MÁG: Schopnosti

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Vezměte trochu vody, přidejte cukr, nasyťte ji CO2 a nalijte do plechovky. Náklady budou pravděpodobně nižší než čtvrťák. Napište na plechovku Coca-cola a můžete si říct o dolar.“  Kjell A. Nördström  (švédsko-norský kostymér *1962) Mág představuje princip univerzální síly či schopností,… celý text

II. VELEKNĚŽKA: Intuice

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas.“  Steve Jobs, americký programátor a podnikatel Velekněžka je ve své podstatě velmi ženskou a dalo by se říci i velmi intimní kartou. V tarotu zastupuje princip Tušeného, Skrytého. Něčeho, co není na povrchu vidět, ale přesto si to… celý text

III. CÍSAŘOVNA: Plodnost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  “Mateřská láska! Ach, ta nezná hranic! Je jako fontána, jejíž pramen nikdy nevyschne.”  (Marguerite Gardiner, irská spisovatelka) Žena s dítětem představuje základní mytologický obraz. První zkušeností každého z nás je setkání s mateřským tělem. V dávnověku Evropa neměla bohy. Velká bohyně… celý text

IV. CÍSAŘ: Odpovědnost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.“ Stefan Zweig (rakouský spisovatel, 1881-1942) S kulturou prvních pastevců a zemědělců se objevuje archetyp ústřední mužské autority, který souvisí s archetypem pastýře, jenž byl později spojen s titulem krále a s boží reprezentací; panovník… celý text

V. VELEKNĚZ: Moudrost

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.“  Cicero (římský filosof a státník, 106-43 př.n.l. ) Klíčem k této kartě překvapivě není konkrétní víra v jednoho konkrétního boha pojímaná prostřednictvím nějaké instituce, ale spíše tradice a rituály s ní spojené. Prostřednictvím… celý text

VI. MILENCI: Láska

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  Láska je jako voda. Všude kam se dostane, po sobě zanechá stopu… Sedmá karta Velkých arkán s číslem šest patří, alespoň pokud jde o její obrazové ztvárnění, k těm nejvíce rozmanitým a v tarotových sadách se díky tomu jmenuje různě: Rozhodnutí, Volba, Zamilovaný/Zamilovaní, Milenci… Různé speciální… celý text

VII. VŮZ: Odvaha

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 13. 9. 2017

  „Kdo nemá odvahu rikovat, nikdy v životě ničeho nedosáhne.“  Muhammad Ali, am. boxer Ve výkladu karta Vůz obvykle naznačuje, že je čas vydat se na cestu… Také může říkat, že události už jsou v pohybu a my toho jsme nebo budeme součástí. Nevíme, kam nás naše mnohdy nečekaná cesta zavede ani jak bude… celý text

VIII. SÍLA: Moc

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 9. 2017

  AKTUALIZOVANÁ VERZE ČLÁNKU Z RUBRIKY TAROT / VÝZNAMY KARET doplněná o prezentaci z Tarotové konference 2018 (Pokračování… celý text

IX. POUSTEVNÍK: Krása samoty

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 1. 8. 2017

  „Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.“   Sókratés (469-399 př.n.l.) Rozhodnutí stát se poustevníkem  se často chápe špatně. Poustevník  neodchází do ústraní, protože  se cítí odvržen, protože nemá nic lepšího na práci než se potulovat po horách… celý text

X. KOLO ŠTĚSTÍ: Náhoda

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 13. 7. 2017

  „O Fortuna, velut luna statu variabilis… (Ó Štěstěno, jsi jak Měsíc proměnlivá…)“   Carmina burana , soubor básní z 11. – 13. století Toto je poměrně obtížná karta pro interpretaci. Nejčastěji hovoří o zásazích osudu. O něčem, co se nám stane a co nemůžeme ovlivnit – o zásazích zvenčí…. celý text

XI. SPRAVEDLNOST: Rovnováha

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  “Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si pekli ty slabší jako ryby na rožni. Nikomu by nic nepatřilo a svět by byl vzhůru nohama.“     (Manuův zákoník, 1. tisíciletí př. n. l.) Karta Spravedlnost v tarotu zastupuje princip rovnováhy, vyrovnání a absolutní spravedlnosti,… celý text

XII. VISELEC: Oběť

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „…kvůli vám se vzdávám trůnu,klenotů i katedrál…“   Noc na Karlštejně Viselec přináší dobrovolnou oběť, aby získal něco, co má pro něj skutečný význam. Říká nám, že jsme dospěli na rozcestí a že se musíme rozhodnout co je důležité a co již pozbylo svou cenu. Představuje mezník ve… celý text

XIII. SMRT: Kouzlo proměny

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Co jste Vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i Vy.“    Legenda o třech živých a třech mrtvých, fr. středověká legenda Smrt v tarotové kartě neznamená smrt v pravém slova smyslu. Znamená transformaci a změnu. Zbavení se všeho starého a nepotřebného, co nám brání žít život naplno v lásce a světle. Je… celý text

XIV. MÍRNOST: Umění kompromisu

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace: 12. 7. 2017

  „Mírou všech věcí je člověk. Jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou.“   Protágorás z Abdér Mírnost, vsobě zahrnuje několik významových vrstev a tematických okruhů. Její název nesouvisí s mírností ve smyslu temperamentu či povahy, ale s umírněností, tedy ovládáním, sebekontrolou a schopností… celý text

XV. ĎÁBEL: Pokušení

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Nejlepší způsob jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.“    Lucius Annaeus Seneca Ďábel je karta plná rozporů a většina vykladačů se zaměřuje na temné projevy, úskočnost a zradu. Ďábel je popisován jako bytost, která nám ukazuje vlídnou a milou tvář, ale je to jen maska, která zakrývá… celý text

XVI. VĚŽ: Katastrofa

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Stultum est timere quod vitare non potes (Je hloupé se bát věcí, kterým se nevyhneš)“. Latinské přísloví Karta Věž je obrazem archetypu, kdy si budujeme pomyslnou stavbu, která nás má nejen chránit, ale má být také zárukou stability klid u a bezpečí. Bohužel nic takového nemůžeme v našich podmínkách… celý text

XVII. HVĚZDA: Naděje

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme “   (Židům 11,1) Hvězda je velmi pozitivní karta. Představuje moudrost, sebepoznání, intuici, inspiraci, ideály, sebedůvěru. Nabízí spoj ení s univerzální inteligencí, naději a víru ve vyšší smysl života…. celý text

XVIII. MĚSÍC: Iluze

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci a myšlenky nejsou myšlenky jen převlečenej pocit…“   Sk. Lucie Luna je symbolem něčeho, co se neustále mění, a přece zůstává konstantní, pevné a stálé – dokonce i když se změní, zůstává táž. Kombinovaný význam této karty znamená určité… celý text

XIX. SLUNCE: Já První

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě.“   Romaine Rolland Karta v tarotu symbolizuje především světlo. Světlo je sebedůvěra, radost a optimismus. Úspěch, vitalita a zdraví. Protože přesně tak se cítíme, když je venku hezky a sluníčko. Světlo je ale také poznání a pochopení…. celý text

XX. SOUD: Druhá šance

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

  „Ani do bran pekel odcházet se nemá beze slůvka promiň…“   z muzikálu Dracula Podle kosmického zákona je každý z nás souzen za své činy, tato karta symbolizuje odměny a tresty, jichž se nám dostává podle skutečné váhy našich činů. Vyjadřuje nutnost, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky…. celý text

XXI. SVĚT: Dokončení

Rubrika: TAROT, Významy karet Datum publikace:

„Jsme to, co si myslíme. Myšlenkami tvoříme svět.“   Siddhárta Gautama Buddha Karta Svět mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam logicky zdánlivě nedává smysl. Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich… celý text

Zpět