Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

XX. SOUD: Druhá šance

Datum publikace: 12. 7. 2017 Rubrika: TAROT, Významy karet

 

„Ani do bran pekel odcházet se nemá beze slůvka promiň…“   z muzikálu Dracula
Podle kosmického zákona je každý z nás souzen za své činy, tato karta symbolizuje odměny a tresty, jichž se nám dostává podle skutečné váhy našich činů. Vyjadřuje nutnost, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky. Když dojdeme na konec jedné kapitoly, automaticky začneme další, ale než tak učiníme, musíme čelit důsledkům našich minulých činů a vyrovnat se s postavením, ve kterém se právě nalézáme. Nejsme vždy pány svého osudu, ale život si utváříme podle rozhodnutí, která činíme. Toto arkánum nás učí, že všichni jsme nakonec odpovědni za svou realitu a že si musíme uvědomovat odpovědnost za vše, co činíme. Nahé postavy na kartě jsou vysvobozeny a připraveny pro duchovní obrodu a nový život.

 

Přečíst celé (soubor Pdf)

Zpět