Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Symboly všeobecně

 

Vlčí máky

Mák je nejvýznamnějším symbolem prorockých snů a spánku. Symbol hojnosti, plodnosti a nadbytku. A také sebeobětování. V umění symbolizuje vlčí mák znovuzrození, zapomnění, nevědomost, podsvětí, a dokonce i smrt... V lidových pověrách je mák symbolem neštěstí v lásce (proto se nesměl brát do domu), pro svoji krvavě červenou barvu byl ...
Celý článek

Šašek, harlekýn a ti druzí

Šašek je označení pro komickou postavu. Její výskyt lze prokázat již v řeckých a římských komediích, později ve středověkých fraškách. Dále se šašek uplatňoval na panovnických dvorech. Šašek býval obvykle oděn v pestrém oblečení, na hlavě míval čapku či kuklu s rolničkami. Šašek mívá různá další označení, např. Harlekýn, v ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Hůl

Hůl jako předmět se v dějinách člověka objevuje na samém počátku. Troufnu si tvrdit, že prakticky od chvíle, kdy slezl ze stromu. Ocitnuvše se na ploché zemi a vystaven šelmám, potřeboval něco, čím by se ubránil a něco, oč by se mohl opřít. Hůl zkrátka byla od samého počátku lidské ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Tajemství růže

"Langdon usoudil, že bude lepší nepouštět se do výkladu nejzajímavější ze všech vlastností pentagramu, kterou je grafický důvod jeho přiřazení k Venuši. Jemu samotnému vyrazilo dech, když se jako mladý student astronomie dozvěděl, že Venuše na své oběžné dráze opíše každé čtyři roky dokonale pravidelný pětiúhelník. Starověkým učencům učaroval tento ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Symbolika hlavy

Dekapitace neboli oddělení hlavy od zbytku těla je nejsnazší způsob usmrcení (nejen) člověka. Na své pouti dějinami se lidstvo setkalo s usekáváním hlav teprve po zvládnutí technologie umožňující výrobu sečných zbraní (poprvé v době bronzové na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l.). Je jisté, že byly zaznamenány případy ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Symbolika labutě

Labuť. Neznám nikoho, kdo by se nad tímto krásným ptákem alespoň na pár okamžiků nezastavil v němém úžasu nebo radostném vytržení. Labuť to je krása, elegance a jemnost, touha, pravda a láska, ticho, čas a prostor, neposkvrněnost, zranitelnost, smutek. Křídla andělů jsou původně labutí... Labuť byla vždy symbolem čistoty, dokonalé ...
Celý článek
/ Symboly a symbolika

Kukačka

Kukačka je většině lidí dneška známá pro svůj hnízdní parazitismus a zejména pro charakteristické kukání, pro které je považována za zvěstovatelku zpráv a oznamovatelku osudu. Byla posvátným ptákem u mnoha národů již od starověku spojovaným s prosperitou, jarem, mládím a obnovou přírody. U Slovanů patřila k průvodcům Vesny, bohyně jara, ...
Celý článek

Havran

Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané - "Ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane - řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane!" - Havran děl: "Už víckrát ne." ...
Celý článek

Liška

O liškách se věří, že jsou obdařeny vyšším rozumem, dlouhým životem a kouzelnými schopnostmi. Liška je oblíbenou postavou různých bajek (Ezop) a bájí, kde často vystupuje v roli chytrých a lstivých, vítězících nad hloupějšími siláky. V japonské a čínské mytologii  platí za démonické zvíře, ve zvířecí symbolice evropských národů ztělesňuje ...
Celý článek

Slon

Slon je královským jezdeckým zvířetem Asie, je pokládán za symbol suverenity a zároveň síly a pevnosti. Slon zaujímá své místo mezi podivuhodnými exotickými zvířaty, je veskrze pozitivním symbolem, patří mezi obyvatele pozemského ráje, platil za moudrého, za vůdce udávajícího správný směr a také za obzvlášť mravného (protože byl pokládán za ...
Celý článek

Medvěd

Pro svou sílu, velikost a schopnost „zázračně obživnout“ ze zimního spánku byl medvěd hnědý uctíván přírodními národy téměř v celé Eurasii a Severní Americe. Nálezy ozdobených medvědích lebek, pohřbených společně s lidskými ostatky, pocházejí již z období paleolitu před více než 30 000 lety. Pro Sámy, staré Finy, Balty a ...
Celý článek

Holubice

Holubice je opět jedním z ptáků, ke kterým se váže poměrně bohatá symbolika.V první řadě je symbolem lásky, míru a poslem dobrých zpráv. Noe při potopě vyslal holubici, která se napotřetí vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku na znamení, že vody klesají a země je blízko. V řecké mytologii byla ...
Celý článek