Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Náměty tarotových sad

 

Námět tarotové sady je základ úspěchu. Autoři karet to samozřejmě vědí, a proto se každý rok objevují na trhu sady na nejrůznější více či méně specializovaná témata, které cílí na konkrétní skupinu vykladačů a sběratelů tarotu. Najdete sady inspirované mytologií, literárními díly, světoznámými obrazy nebo kultovními filmy či filmovými hvězdami. Podrobnější pohled na tyto do jisté míry limitované sady nabízí seriál těchto článků…

 

Pohádkové sady aneb Bylo-nebylo…

Naši cestu za poznáním tarotových karet jsme zahájili řádně v historických knihách a archivech; objevili jsme, že tarot není samoúčelný výmysl, ale že přirozeně vyplynul ze společenské potřeby, ať už jejím zdrojem byla touha si hrát, vzdělávat se anebo poznat budoucnost. Původně seriózně myšlené obrazy navozující posvátnou bázeň ...
Celý článek

Umění v tarotu

Nahoře: Da Vinci tarot V dnešním pokračování seriálu o tarotových sadách se dostáváme k poměrně specifickému žánru, a tím jsou sady vytvořené podle nebo přímo z uměleckých děl. V naprosté většině případů se jedná o díla výtvarná, tedy obrazy, fresky, sochy... ale najdete i sady, které odkazují k literatuře; ...
Celý článek

Mytologické sady: Svět severu

     NAHOŘE: Tarot severních stínů (zleva Ódin, Cernunnos, Thor, Yggdrasil, Lancelot & Guinevere, Perceval) V lednovém pokračování našeho cyklu o tematických tarotových sadách se blíže seznámíme se snad nejpestřejší nabídkou, a tu skýtají sady inspirované konkrétními mytologickými okruhy. Ty lze zhruba rozčlenit do následujících oblastí (přibližně podle světových stran): ...
Celý článek

Mytologické sady: Svět západu

    Nahoře: Akron Tarot, Charles Frey&Siegfried Otto Hüttengrund, 2004 je světem nově objevených prastarých kultů oděných do moderního hávu; odkazuje k šamanismu, tzv. novému pohanství, k čarodějnicím, bylinkám a magii. Částečně se prolíná i se světem keltů a zejména druidů, o kterých jste si mohli přečíst v minulém dílu ...
Celý článek

Mytologické sady: Svět východu

Za další samostatnou tarotovou kapitolu můžeme považovat sady inspirované východními kulturami, jejichž pohled na svět je postaven na zcela odlišném vidění a vnímání okolního světa, než jak to známe z našeho kulturního okruhu. Nejedná se o koncept našeho západního pojetí (které je založeno na diskusi, sporu a argumentaci sokratovského typu), ale spíše o školy moudrosti, které kladou důraz na poznávání sebe sama subjektivními metodami (meditace) ...
Celý článek
Loading...