Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot of Delphi: popis a významy karet Velkých arkán

Kliknutím na „Obraz“ a „Malíř“ zobrazíte podrobnější článek… Zatím ne u všech karet, ale pracuji na tom 🙂

 

Velekněz

 

Přiřazené významy:

Rodina, tradice, moudrost, stabilita, zákon,  manželství, zodpovědnost

Obraz: Nemocné dítě přicházející do Asklépiova chrámu, 1877

Malíř: John William Waterhouse

Milenci

 

Přiřazené významy:

Láska, partnerství, svazek, patřit k sobě

 

 

 

Obraz: Amor a Psýché, 1891

Malíř: Annie Louisa Swynnerton

Vůz

 
Přiřazené významy:
Vítězství, triumf, ovace, sláva, příjezd hrdiny

 

 

 

Obraz: Římský triumf, 1868

Malíř: Frank William Warwick Topham

Síla

 

Přiřazené významy:
Nadvláda, moc, neohrože-nost, sebevědomí, sebejisto-ta, arogance, nadřazenost

 

 

Obraz: Kirké, 1889

Malíř: Wright Barker

Poustevník

 
Přiřazené významy:
Izolace, únik před společ-ností, dobrovolná samota, potřeba přemýšlet, neochota být součástí kolektivu

 

Obraz: Diogenes, 1882

Malíř: John William Waterhouse

 

Vlákna osudu (Kolo štěstí)

 

Přiřazené významy:

Fatalita, předurčenost, životní peripetie

 

 

Obraz: Námluvy ve starém Římě, 1900

Malíř: Ernest Reynolds-Stephens