Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Významy karet velkých arkán

 

IV. CÍSAŘ: Odpovědnost

 

„Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.“ Stefan Zweig (rakouský spisovatel, 1881-1942)

S kulturou prvních pastevců a zemědělců se objevuje archetyp ústřední mužské autority, který souvisí s archetypem pastýře, jenž byl později spojen s titulem krále a s boží reprezentací; panovník byl chápán jako pastýř – vůdce a ochránce svého lidu. Hnacím motorem nového společenského řádu se stává muž. Nový životní styl vyžaduje nová pravidla, vlastně celý systém pravidel, strategické myšlení a plánování. Tento univerzální princip moci a vůdcovství, archetyp muže, a jednu ze dvou základních polarit, mužskou energii, u východních kultur nazývanou jang, v moderní psychologii animus, představuje v tarotu karta Císař… (Pokračování textu…)