Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Dvorní karty

Král mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace: 23. 2. 2018

  Přiřazené významy: Pracovitost, oddanost práci, ochota dřít       Obraz: Římský hrnčíř, 1884 Malíř: Lawrence… celý text

Královna mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Pěstěná krása, stavění se na odiv, vědomí vlastní ceny, sebeláska     Obraz: Vzývání Bohyně, 1889 Malíř: Frederick… celý text

Rytíř mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Urputnost, velká motivace         Obraz: Hercules bojuje se Smrtí o tělo Alkéstis, 1869/71 Malíř: Frederick… celý text

Páže mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Předcházení si někoho, starostlivost, pečlivé rozvíjení vztahů a budoucích investic       Obraz: Oběť Venuši, 1912 Malíř: John William… celý text

Král pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnost/ochota naslou-chat, chuť/potřeba se zpoví-dat, rádce   Obraz: Římští ochutnávači vína, 1884 Malíř: Lawrence… celý text

Královna pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Femme fatale, emocionální a citová hloubka, skryté nebezpečí, intriky     Obraz: Žárlivá Kirké, 1892 Malíř: John William… celý text

Rytíř pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Lamač srdcí a lev salonů (=> citová nestálost, přelétavost), dohazovač/ka   Obraz: Voják od Marathónu, rok ? Malíř: Lawrence… celý text

Páže pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nevinnost, citová a emocio-nální nedotčenost, nezralost, naivita       Obraz: U kašny, rok ? Malíř: Henry… celý text

Král holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnost naplnit vize své i jiných, tvůrčí předpoklady     Obraz: Římský architekt, rok ? Malíř: Lawrence… celý text

Královna holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebevědomí, sexuální vyzý-vavost, smyslnost, anděl a ďábel v jednom       Obraz: Athenaisa, 1908 Malíř: Lawrence… celý text

Rytíř holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace: 21. 2. 2018

  Přiřazené významy: Zbrklost, horkokrevnost, oddanost, touha po sebeprezentaci   Obraz: Marcus Curtius skáče do propasti, 1842 Malíř: Benjamin Robert… celý text

Páže holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odhodlání, připravenost, hr-dost, tvářit se a vystupovat (přehnaně) důležitě       Obraz: Kněžka, 1895 Malíř: John William… celý text

Král mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Plánování, chladnokrevnost, držení se strategie, soustře-děnost na cíl   Obraz: Obchod se zbraněmi ve starém Římě, 1866 Malíř: Lawrence… celý text

Královna mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zklidněná mysl připravená reagovat, očekávání věcí příštích       Obraz: Sybila, rok ? Malíř: Frederick… celý text

Rytíř mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Vyklizení pole, odchod ze situace, ne-komunikace       Obraz: Němé sbohem Malíř: Lawrence… celý text

Páže mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Provokace, vyzývavé chová-ní, varování, vyhrožování, výzva     Obraz: Pyrrhický tanec, 1869 Malíř: Lawrence… celý text

Zpět