Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarot of Delphi

Tarot of Delphi

Rubrika: Tarot of Delphi Datum publikace: 24. 2. 2018

  Tarot of Delphi neboli Delfský tarot jsou jedny z nejkrásnějších karet, které můžete mít. Pojmenování je nasnadě hned ze dvou důvodů: tím prvním je věštecká tradice starověkého řeckého města a tím druhým jsou náměty obrazů, které si autorka balíčku do svého souboru karet vybrala. Jejich autory jsou… celý text

Král mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace: 23. 2. 2018

  Přiřazené významy: Pracovitost, oddanost práci, ochota dřít       Obraz: Římský hrnčíř, 1884 Malíř: Lawrence… celý text

Královna mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Pěstěná krása, stavění se na odiv, vědomí vlastní ceny, sebeláska     Obraz: Vzývání Bohyně, 1889 Malíř: Frederick… celý text

Rytíř mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Urputnost, velká motivace         Obraz: Hercules bojuje se Smrtí o tělo Alkéstis, 1869/71 Malíř: Frederick… celý text

Páže mincí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Předcházení si někoho, starostlivost, pečlivé rozvíjení vztahů a budoucích investic       Obraz: Oběť Venuši, 1912 Malíř: John William… celý text

Král pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnost/ochota naslou-chat, chuť/potřeba se zpoví-dat, rádce   Obraz: Římští ochutnávači vína, 1884 Malíř: Lawrence… celý text

Královna pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Femme fatale, emocionální a citová hloubka, skryté nebezpečí, intriky     Obraz: Žárlivá Kirké, 1892 Malíř: John William… celý text

Rytíř pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Lamač srdcí a lev salonů (=> citová nestálost, přelétavost), dohazovač/ka   Obraz: Voják od Marathónu, rok ? Malíř: Lawrence… celý text

Páže pohárů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nevinnost, citová a emocio-nální nedotčenost, nezralost, naivita       Obraz: U kašny, rok ? Malíř: Henry… celý text

Král holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnost naplnit vize své i jiných, tvůrčí předpoklady     Obraz: Římský architekt, rok ? Malíř: Lawrence… celý text

Královna holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebevědomí, sexuální vyzý-vavost, smyslnost, anděl a ďábel v jednom       Obraz: Athenaisa, 1908 Malíř: Lawrence… celý text

Rytíř holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace: 21. 2. 2018

  Přiřazené významy: Zbrklost, horkokrevnost, oddanost, touha po sebeprezentaci   Obraz: Marcus Curtius skáče do propasti, 1842 Malíř: Benjamin Robert… celý text

Páže holí

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odhodlání, připravenost, hr-dost, tvářit se a vystupovat (přehnaně) důležitě       Obraz: Kněžka, 1895 Malíř: John William… celý text

Král mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Plánování, chladnokrevnost, držení se strategie, soustře-děnost na cíl   Obraz: Obchod se zbraněmi ve starém Římě, 1866 Malíř: Lawrence… celý text

Královna mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zklidněná mysl připravená reagovat, očekávání věcí příštích       Obraz: Sybila, rok ? Malíř: Frederick… celý text

Rytíř mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Vyklizení pole, odchod ze situace, ne-komunikace       Obraz: Němé sbohem Malíř: Lawrence… celý text

Páže mečů

Rubrika: Dvorní karty, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Provokace, vyzývavé chová-ní, varování, vyhrožování, výzva     Obraz: Pyrrhický tanec, 1869 Malíř: Lawrence… celý text

Desítka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 2. 2. 2018

  Přiřazené významy: Pád, neslavný konec, potrestaná pýcha, smrt ideálu       Obraz:  Nářek pro Ikara, 1898 Malíř: Herbert James… celý text

Devítka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Velké obavy, bojovat až do konce, statečnost       Obraz: Věrnost až za hrob, 1898 Malíř: Herbert James… celý text

Osmička mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Bezmoc, být obětován, vysta-ven nebezpečí, spoután         Obraz: Andromeda, 1869 Malíř: Edward… celý text

Sedmička mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nečestné jednání, postranní úmysly, krádež, zrada         Obraz: Dianiny družky, 1865 Malíř: Edward… celý text

Šestka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Únik před problémy, dokázat odolat svodům       Obraz: Odysseus a Sirény, 1909 Malíř: Herbert James… celý text

Pětka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Tvrdost, syrovost, arogance, vyšinutost, hrdost, nepod-dajnost       Obraz: Klytaimnestra, 1882 Malíř: John… celý text

Čtyřka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odpočinek, siesta       Obraz: Polední podřimování, 1888 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 30. 1. 2018

  Přiřazené významy: Smutek, žal, bolest, prozření přinášející bolest i vykoupení     Obraz: Elektra před hrobkou Agamemnóna, 1868/69 Malíř: Lord Frederick… celý text

Dvojka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Otočit se k problémům záda, nevidět je, uzavřít se do sebe     Obraz: Smutná básnířka, 1890 Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 29. 1. 2018

  Přiřazené významy: Rozhodnutí (se pro něco), odhodlání, soustředění, jasná mysl & silná vůle, rafinova-nost, strategie, (vysoký) intelekt Obraz: Kleopatra, 1888 Malíř: John William… celý text

Desítka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Rodina, citové zázemí, chvilka štěstí, citové naplnění     Obraz: Zajatá Andromaché, 1888 Malíř: Lord Frederick… celý text

Devítka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebejistota, klid, citová a emocionální vyrovnanost, spokojenost     Obraz: Faticida, 1894 Malíř: Lord Frederick… celý text

Osmička pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odjezd s těžkým srdcem, pod tlakem okolností, touha zůstat       Obraz: Čekání na převozníka, rok ? Malíř: Albert Joseph… celý text

Sedmička pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Opěvování, odvádění pozor-nosti, nesprávné vidění (pod vlivem emocí), manipulace, snění   Obraz: Lichotnice, 1911  Malíř: John William… celý text

Šestka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 28. 1. 2018

  Přiřazené významy: Život lehký jako pírko, bezstarostný a bezpečný uprostřed otcovského domu, vzpomínky, nostalgie     Obraz: Radovánky, 1891 Malíř: John William… celý text

Pětka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Bolestná ztráta, smutek, beznaděj, osamění, izolace (dobrovolná)     Obraz: Zajatá Andromaché, 1888 Malíř: Lord Frederick… celý text

Čtyřka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nuda, apatie, znechucení, osamělost, osamocení       Obraz: Oleandr, 1882 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Relaxace, regenerace, pospolitost, přátelství       Obraz: Koupel, 1879  Malíř: Lawrence… celý text

Dvojka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 27. 1. 2018

  Přiřazené významy: Partnerství, vzájemná láska, podpora       Obraz: Právě oddáni, 1882 Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Krása, čistota, upřímnost, soulad mezi hlavou a srdcem       Obraz: Venuše vstupuje do lázně,  Malíř: John William… celý text

Desítka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Těžká dřina, síla jednoty, odhodlání         Obraz: Katapult, 1868 Malíř: Sir Edward… celý text

Devítka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Smutné, odevzdané čekání, trpělivost, připravenost, neodvratnost       Obraz: Persefona, 1874 Malíř: DAnte Gabriel… celý text

Osmička holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Radost, návrat, vše teď půjde lehčeji     Obraz: Návrat Persefony, 1891 Malíř: Lord Frederick… celý text

Sedmička holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebeobrana, postavit se někomu, odmítat návrhy       Obraz: Penelopa a nápadníci, 1900 Malíř: Victor John… celý text

Šestka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Oslava, (sebe)prezentace, úspěch a uznání za něj, úcta, sláva   Obraz: Titův triumf: Rod Flaviů, 1885 Malíř: Lawrence… celý text

Pětka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zápas, utkání, měření sil         Obraz:  Hráčka Badmintonu, 1868-70 Malíř: Albert Joseph… celý text

Čtyřka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Radost a veselí     Obraz: Na cestě do chrámu bohyně Ceres: Jarní slavnost, 1879 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Být sám sebou, sám se sebou spokojen, optimismus, radost z práce       Obraz: Pasačka koz, ? Malíř: Edith Ridley… celý text

Dvojka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: uvažování, přemítání, porovnávání dvou variant         Obraz: Vyhlídka, 1913 Malíř: John Villiam… celý text

Eso holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Tanec, energie, vášeň, radost         Obraz: Vinobraní, 1877 Malíř: Lawrence… celý text

Desítka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 26. 1. 2018

  Přiřazené významy: Ženská síla, bezpečí a materiální jistoty, mateřská láska (dávaná i přijímaná), starostlivost     Obraz: V koutu tržiště, 1887 Malíř: Sir Edward… celý text

Devítka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Jistota zázemí, domov, pohostinnost, usazenost v životě, pohodlí, dostatek     Obraz: Dveře do zahrady, 1901 Malíř: John William… celý text

Osmička mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnosti, kumšt, řemeslo (zvládnuté), píle a práce, učení se novému   Obraz: Malíři etruských váz, 1871 Malíř: Lawrence… celý text

Sedmička mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Čekání na vhodný okamžik         Obraz: Jónská tanečnice, 1902 Malíř: John William… celý text

Šestka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Poskytnutý azyl, pomoc v nouzi, vstřícnost, ochota se rozdělit   Obraz: Ženy z Amphissy, 1887 Malíř: Lawrence… celý text

Pětka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 25. 1. 2018

  Přiřazené významy: stesk, smutek, vyloučení (sociální)       Obraz: Zimní ráno, 1900 Malíř: John William… celý text

Čtyřka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Lpět na sobě a svých názorech, lpět na pouhém obrazu/odrazu skutečnosti, nechápat podstatu, narcis-mus, sobectví, samota Obraz: Echo a Narcis, 1903 Malíř: John William… celý text

Trojka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Práce, dřina, úsilí     Obraz: Římští sochaři (1877) – horní část; Feidiás ukazuje přátelům Parthenon (1868) Malíř: Lawrence… celý text

Dvojka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Různé možnosti a jejich střídání, šikovnost       Obraz: Antická žonglerka,  ? Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Růst, jemnost, čistota, upřímnost, mít kořeny       Obraz: Hamadryáda, 1893 Malíř: John William… celý text

Svět

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 11. 9. 2017

  Přiřazené významy: Radovánky, odpočinek, konec s možností pokračovat, uspokojení, naplnění, usnout na vavřínech   Obraz: Zahrada Hesperidek, 1892 Malíř: lord Frederick… celý text

Soud

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Předstoupení (před nějakou autoritu), Požehnání, verdikt, strach. Obava, tréma   Obraz: Čas, Smrt a Soud (1886) Malíř: George Frederick… celý text

Slunce

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Bezpečí, důvěra odpočinek, polední siesta, teplo     Obraz: Ohnivý červen (1895)   Malíř: lord Frederick… celý text

Měsíc

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sen, snění, múza, iluze, mámení, poblouznění, noc, tajemno     Obraz: Endymiónův sen, 1813 Malíř: sir Edward… celý text

Hvězda

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Štěstí, ochrana, něco velmi vzdáleného, nedotknutelného       Obraz: Noc (rok?) Malíř: Robert Edward… celý text

Ztroskotání (Věž)

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zkáza, přežití, nový začátek, štěstí v neštěstí, volnost, nové možnosti, nutnost se přizpůsobit   Obraz: Nymfy bouře ve své jeskyni (1903) Malíř: sir Edward… celý text

Siréna (Ďábel)

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Svádění a pokušení, smysl-nost, sexualita, podvádění, klam     Obraz: Rybář a Siréna, 1857   Malíř: lord Frederick… celý text

Mírnost

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Tolerance, harmonie, citlivý přístup, empatie       Obraz: Něžné jaro, 1865 Malíř: Anthony Frederick… celý text

Smrt

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Rozdělení, odchod, rozlou-čení       Obraz: Vale (1913) Malíř: Arthur… celý text

Rozerván na kusy (Viselec)

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zasvěcení, oběť, ztráta iluzí, katarze, očištění, prozření, pochopení a změna v uva-žování, lítost Obraz: Nymfy nacházející Orfeovu hlavu, 1900 Malíř: John William… celý text

Spravedlnost

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zvažování, odsouzení, roz-sudek, trest     Obraz: Kirké nabízízí Odysseovi pohár, 1891 Malíř: John William… celý text

Vlákna osudu (Kolo štěstí)

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Fatalita, předurčenost, životní peripetie     Obraz: Námluvy ve starém Římě, 1900 Malíř: Ernest… celý text

Poustevník

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 8. 9. 2017

  Přiřazené významy: Izolace, únik před společ-ností, dobrovolná samota, potřeba přemýšlet, neochota být součástí kolektivu   Obraz: Diogenes, 1882 Malíř: John William… celý text

Síla

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nadvláda, moc, neohrože-nost, sebevědomí, sebejisto-ta, arogance, nadřazenost     Obraz: Kirké, 1889 Malíř: Wright… celý text

Vůz

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Vítězství, triumf, ovace, sláva, příjezd hrdiny       Obraz: Římský triumf, 1868 Malíř: Frank William Warwick… celý text

Milenci

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 7. 9. 2017

  Přiřazené významy: Láska, partnerství, svazek, patřit k sobě       Obraz: Amor a Psýché, 1891 Malíř: Annie Louisa… celý text

Velekněz

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Rodina, tradice, moudrost, stabilita, zákon,  manželství, zodpovědnost Obraz: Nemocné dítě přicházející do Asklépiova chrámu, 1877 Malíř: John William… celý text

Císař

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 6. 9. 2017

  Přiřazené významy: Respekt, autorita, pravidla       Obraz: V časech Konstantinových Malíř: sir Lawrence… celý text

Císařovna 2

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Vláda, moc, autorita       Obraz: Poslední pohled královny Zenobie na Palmyru Malíř: Herbert Gustave… celý text

Císařovna

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 5. 9. 2017

  Přiřazené významy: Jaro, krása, radost, láska, plodnost         Obraz: Růže mládí Malíř: Henrietta… celý text

Velekněžka

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 17. 8. 2017

  Přiřazené významy: Vědění, které je odjinud, intuice, zření, proroctví         Obraz: Kněžka v Delfách Malíř: John Maler… celý text

Mág

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace: 16. 8. 2017

  Přiřazené významy: Schopnosti, vědění, nadání, zneužití schopností       Obraz: Médea Malíř: Anthony Frederick… celý text

Blázen

Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána Datum publikace:

  Přiřazené významy: Návrat, výstup z temnoty, ze stínu, narození, nový začátek, nová šance   Obraz: Orfeův návrat z podsvětí Malíř: sir William Blake… celý text

Úvod do karetní sady

Rubrika: Tarot of Delphi Datum publikace: 15. 8. 2017

  Tarot of Delphi neboli Delfský tarot jsou jedny z nejkrásnějších karet, které můžete mít. Pojmenování je nasnadě hned ze dvou důvodů: tím prvním je věštecká tradice starověkého řeckého města a tím druhým jsou náměty obrazů, které si autorka balíčku do svého souboru karet vybrala. Jejich autory jsou… celý text

Zpět