Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Malá arkána

Desítka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 2. 2. 2018

  Přiřazené významy: Pád, neslavný konec, potrestaná pýcha, smrt ideálu       Obraz:  Nářek pro Ikara, 1898 Malíř: Herbert James… celý text

Devítka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Velké obavy, bojovat až do konce, statečnost       Obraz: Věrnost až za hrob, 1898 Malíř: Herbert James… celý text

Osmička mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Bezmoc, být obětován, vysta-ven nebezpečí, spoután         Obraz: Andromeda, 1869 Malíř: Edward… celý text

Sedmička mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nečestné jednání, postranní úmysly, krádež, zrada         Obraz: Dianiny družky, 1865 Malíř: Edward… celý text

Šestka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Únik před problémy, dokázat odolat svodům       Obraz: Odysseus a Sirény, 1909 Malíř: Herbert James… celý text

Pětka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Tvrdost, syrovost, arogance, vyšinutost, hrdost, nepod-dajnost       Obraz: Klytaimnestra, 1882 Malíř: John… celý text

Čtyřka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odpočinek, siesta       Obraz: Polední podřimování, 1888 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 30. 1. 2018

  Přiřazené významy: Smutek, žal, bolest, prozření přinášející bolest i vykoupení     Obraz: Elektra před hrobkou Agamemnóna, 1868/69 Malíř: Lord Frederick… celý text

Dvojka mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Otočit se k problémům záda, nevidět je, uzavřít se do sebe     Obraz: Smutná básnířka, 1890 Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso mečů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 29. 1. 2018

  Přiřazené významy: Rozhodnutí (se pro něco), odhodlání, soustředění, jasná mysl & silná vůle, rafinova-nost, strategie, (vysoký) intelekt Obraz: Kleopatra, 1888 Malíř: John William… celý text

Desítka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Rodina, citové zázemí, chvilka štěstí, citové naplnění     Obraz: Zajatá Andromaché, 1888 Malíř: Lord Frederick… celý text

Devítka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebejistota, klid, citová a emocionální vyrovnanost, spokojenost     Obraz: Faticida, 1894 Malíř: Lord Frederick… celý text

Osmička pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Odjezd s těžkým srdcem, pod tlakem okolností, touha zůstat       Obraz: Čekání na převozníka, rok ? Malíř: Albert Joseph… celý text

Sedmička pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Opěvování, odvádění pozor-nosti, nesprávné vidění (pod vlivem emocí), manipulace, snění   Obraz: Lichotnice, 1911  Malíř: John William… celý text

Šestka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 28. 1. 2018

  Přiřazené významy: Život lehký jako pírko, bezstarostný a bezpečný uprostřed otcovského domu, vzpomínky, nostalgie     Obraz: Radovánky, 1891 Malíř: John William… celý text

Pětka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Bolestná ztráta, smutek, beznaděj, osamění, izolace (dobrovolná)     Obraz: Zajatá Andromaché, 1888 Malíř: Lord Frederick… celý text

Čtyřka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Nuda, apatie, znechucení, osamělost, osamocení       Obraz: Oleandr, 1882 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Relaxace, regenerace, pospolitost, přátelství       Obraz: Koupel, 1879  Malíř: Lawrence… celý text

Dvojka pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 27. 1. 2018

  Přiřazené významy: Partnerství, vzájemná láska, podpora       Obraz: Právě oddáni, 1882 Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso pohárů

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Krása, čistota, upřímnost, soulad mezi hlavou a srdcem       Obraz: Venuše vstupuje do lázně,  Malíř: John William… celý text

Desítka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Těžká dřina, síla jednoty, odhodlání         Obraz: Katapult, 1868 Malíř: Sir Edward… celý text

Devítka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Smutné, odevzdané čekání, trpělivost, připravenost, neodvratnost       Obraz: Persefona, 1874 Malíř: DAnte Gabriel… celý text

Osmička holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Radost, návrat, vše teď půjde lehčeji     Obraz: Návrat Persefony, 1891 Malíř: Lord Frederick… celý text

Sedmička holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Sebeobrana, postavit se někomu, odmítat návrhy       Obraz: Penelopa a nápadníci, 1900 Malíř: Victor John… celý text

Šestka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Oslava, (sebe)prezentace, úspěch a uznání za něj, úcta, sláva   Obraz: Titův triumf: Rod Flaviů, 1885 Malíř: Lawrence… celý text

Pětka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Zápas, utkání, měření sil         Obraz:  Hráčka Badmintonu, 1868-70 Malíř: Albert Joseph… celý text

Čtyřka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Radost a veselí     Obraz: Na cestě do chrámu bohyně Ceres: Jarní slavnost, 1879 Malíř: Lawrence… celý text

Trojka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Být sám sebou, sám se sebou spokojen, optimismus, radost z práce       Obraz: Pasačka koz, ? Malíř: Edith Ridley… celý text

Dvojka holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: uvažování, přemítání, porovnávání dvou variant         Obraz: Vyhlídka, 1913 Malíř: John Villiam… celý text

Eso holí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Tanec, energie, vášeň, radost         Obraz: Vinobraní, 1877 Malíř: Lawrence… celý text

Desítka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 26. 1. 2018

  Přiřazené významy: Ženská síla, bezpečí a materiální jistoty, mateřská láska (dávaná i přijímaná), starostlivost     Obraz: V koutu tržiště, 1887 Malíř: Sir Edward… celý text

Devítka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Jistota zázemí, domov, pohostinnost, usazenost v životě, pohodlí, dostatek     Obraz: Dveře do zahrady, 1901 Malíř: John William… celý text

Osmička mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Schopnosti, kumšt, řemeslo (zvládnuté), píle a práce, učení se novému   Obraz: Malíři etruských váz, 1871 Malíř: Lawrence… celý text

Sedmička mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Čekání na vhodný okamžik         Obraz: Jónská tanečnice, 1902 Malíř: John William… celý text

Šestka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Poskytnutý azyl, pomoc v nouzi, vstřícnost, ochota se rozdělit   Obraz: Ženy z Amphissy, 1887 Malíř: Lawrence… celý text

Pětka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace: 25. 1. 2018

  Přiřazené významy: stesk, smutek, vyloučení (sociální)       Obraz: Zimní ráno, 1900 Malíř: John William… celý text

Čtyřka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Lpět na sobě a svých názorech, lpět na pouhém obrazu/odrazu skutečnosti, nechápat podstatu, narcis-mus, sobectví, samota Obraz: Echo a Narcis, 1903 Malíř: John William… celý text

Trojka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Práce, dřina, úsilí     Obraz: Římští sochaři (1877) – horní část; Feidiás ukazuje přátelům Parthenon (1868) Malíř: Lawrence… celý text

Dvojka mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Různé možnosti a jejich střídání, šikovnost       Obraz: Antická žonglerka,  ? Malíř: Lord Frederick… celý text

Eso mincí

Rubrika: Malá arkána, Tarot of Delphi Datum publikace:

  Přiřazené významy: Růst, jemnost, čistota, upřímnost, mít kořeny       Obraz: Hamadryáda, 1893 Malíř: John William… celý text

Zpět