Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Book of Hours Tarot

 

Tarotová sada „BOOK OF HOURS TAROT – UMĚNÍ JEANA BOURDICHONA“ je sestavena z vybraných miniatur francouzského malíře, iluminátora a vitrážisty Jeana Bourdichona (1459 – 1521) působícího na francouzském královském dvoře během vlád Karla VIII., Ludvíka XII. a Františka I.

Miniatury pocházejí z Bourdichonem ilustrovaných rukopisů, modlitebních knih, breviářů a zpěvníků, kterých během svého života se svými žáky vytvořil značné množství. Jedná se vesměs o nádherná díla nesmírné historické hodnoty a vysoké umělecké kvality. 90% všech vyobrazení karet pochází z tzv. Knih hodinek, jež si objednali fr. Královna Anna Bretaňská s manželem Ludvíkem XII. a neapolský princ Frederic Aragonský (Fridrich Neapolský).

Tarot Knihy hodinek je velmi specifická sada, úzce svázaná s křesťanskou tradicí a bez minimálních znalostí alespoň základní křesťanské mytologie se nehnete z místa. K obrázkům nelze přistupovat prvoplánově, protože některá vyobrazení pak působí (ve vztahu k jejich předpokládanému významu) téměř nesmyslně. Výjev totiž popisuje událost nebo osobu na kartě vyobrazenou tak, jak ji naši předci znali z legend nebo z Bible. Typickým příkladem je karta Páže pohárů: středověký věřící podle obrázku okamžitě poznal, že se jedná o sv. Antonína Paduánského, protože znal jeho legendu a epizodu o oslici a hostii. Teprve na základě toho, co se o Antonínovi traduje, se autoři karet rozhodli, přiřadit ho ke kartě Páže pohárů (to, že kázal rybám a tradiční pohárové páže drží v ruce pohár, z něhož vykukuje právě ryba, už je jen vtipná třešnička na dortu). Na druhou stranu však tyto karty nabízí hluboké ponoření do sebe sama, někdy zcela jinou perspektivu pro chápání tradičního významu a inspirují k úvahám o základních etických a morálních tématech.

Soubor, který nabízím ke stažení obsahuje originální předlohy všech karet v balíčku (jejich fotografie najdete na konci) a jejich protějšky v tradičním Rider-Waitově tarotu; u každé karty je vložen popis námětu, stručné vysvětlení a výběr internetových odkazů (přístupné při čtení on-line), kde můžete nalézt další a podrobnější informace o námětu vyobrazení. Sami si pak snadněji odvodíte významy jednotlivých karet. Seznámením se s dobou a prostředím, v němž Bourdichon žil a tvořil, vám umožní lépe ocenit hloubku i časový přesah této sady až do našich dnů….