Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarotová audiotéka – 5 Holí

Datum publikace: 7. 10. 2020 Rubrika: Audioteka

ŠAVLOVÝ TANEC

Aram Chačaturjan / Gajané (balet), The Sabre Dance

 

 

Šavlový tanec je hudební věta závěrečného aktu baletu Gajané (jméno hlavní hrdinky) arménského skladatele Arama Chačaturjana dokončeného v roce 1942. Skladba evokuje arménský válečný tanec, kde tanečníci předvádí své dovednosti se šavlemi. Ve své střední části vychází z arménské lidové písně původem z Gjumri.

Choreograf a režisér, šéf baletu Severočeského divadla v Ústí nad Labem Vladimír Nečas, svou inscenaci uvádí slovy: „Na rozdíl od Chačaturjanova Spartaka není tento jeho balet v současné době na baletních jevištích tolik frekventovaný. Ne snad proto, že by hudba z Gajané nedosahovala kvalit Spartaka, ale je to pro jeho nevděčné libreto, které v původní verzi obsahuje silně tendenční sovětský námět (příběh lásky, žárlivosti a zrady se odehrává v kolchozu, o jehož zničení požárem hlavní záporná postava usiluje – pozn. O.V.)“.

 

 

 

 

 

Zpět