Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarotová audiotéka – 4 mečů

Datum publikace: 7. 10. 2020 Rubrika: Audioteka

TOKÁTA A FUGA D-MOLL (BWV 565)

Johan Sebastian Bach – Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565

 

 

Toccata a fuga D moll (BWV 565) je pravděpodobně nejznámější varhanní skladba všech dob. Skládá se ze tří částí: toccaty, která zde plní funkci předehry, dále čtyřhlasé fugy a krátké závěrečené pasáže. Za jejího autora je považován Johann Sebastian Bach, i když jeho autorství je některými odborníky zpochybňováno.

Podobně jako u mnoha jiných Bachových varhanních skladeb se ani v tomto případě nedochoval původní rukopis. Předpokládá se, že dílo vzniklo za Bachova působení v Arnstadtu v letech 1703-1707.

Nejstarší známý zápis skladby pochází od německého skladatele a varhaníka Johannese Ringka (1717-1778), a z něj přímo či nepřímo vycházejí všechny pozdější kopie.

Tiskem vyšla poprvé až v roce 1833 (tedy více než 80 let po Bachově smrti).

Motivy z Toccaty a fugy v D-moll, zejména úvodní pasáž, se často objevují ve filmech, seriálech, počítačových hrách apod.

 

 

 

 

Zpět