Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Spravedlnost

Datum publikace: 11. 9. 2017 Rubrika: Tarot of Delphi, Velká arkána

 

Přiřazené významy:

Zvažování, odsouzení, roz-sudek, trest

 

 

Obraz: Kirké nabízízí Odysseovi pohár, 1891

Malíř: John William Waterhouse

 

Zpět